Staletá Praha 2017/2

Staletá Praha 2017/2
ISBN: 0231-6056
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE

Jan Havrda, Miroslav Kovář, Anna Žďárská: Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě
Jana Maříková-Kubková, Iva Herichová: Revize mladších stavebních fází kostela Panny Marie na Pražském hradě/Hradčanech
Jan Havrda, Anna Žďárská: K pohřbívání v pravobřežní části pražské předlokační aglomerace v 9. a 10. století

MATERIÁLIE

Tomasz Cymbalak, Miroslav Kovář: Na okraj stavebního vývoje kostela sv. Michala na Starém Městě v Praze
Michal Bureš, Jan Pařez: Neznámý protiletecký kryt v Praze 6-Bubenči

AKTUALITY

Ladislav Bartoš, Veronika Koberová, Hana Tomagová: Stavebněhistorické a operativní průzkumy provedené na území hl. m. Prahy v roce 2016
Jan Baláček, Matyáš Kracík: Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2016

Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rozměr 210 x 297 mm, 176 str., bar., ISSN 0231-6056