Staletá Praha 2018/2

Staletá Praha 2018/2
ISBN: 0231-6056
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE

Michael Rykl — Ladislav Bartoš: Příliš mnoho portálů a schodišť aneb Komunikační peripetie v domě čp. 506 a 507/I na Havelském trhu
Gabriela Blažková — Jan Frolík — Josef Matiášek: Zlatá ulička na Pražském hradě ve světle archeologických a historických pramenů
Petr Uličný: Střešní architektura a renesanční make-up pražských měst za krále a císaře Ferdinanda I.

MATERIÁLIE
Pavel Taibl: Středověké zděné břidlicové konstrukce na pražském pravobřeží
Veronika Koberová — Ladislav Bartoš: Výplně okenních a dveřních otvorů v kapucínském kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech
Pavel Taibl: Odraz přechodu k právně konstituovanému městu na východní části plochy výzkumu Holanova paláce na Starém Městě pražském čp. 684/I

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       
Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015) — autorský rejstřík (O–Z),    150–169

AKTUALITY       
Ladislav Bartoš, Robert Gája, Anna Kusáková, Matouš Semerád: Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2017
Zdeněk Lukeš: In memoriam Ing. Mgr. Jana E. Svobody (* 25. 12. 1942 Praha – † 2. 12. 2017 Praha)

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606
Ondřej Šefců: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (16), Koňský trh

Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rok 2018, rozměr 210 x 297 mm, 180 str., bar., ISSN 0231-6056