Staletá Praha 2021/2

Staletá Praha 2021/2
ISBN: 0231-6056
Availability: in stock
including VAT
your price190,00 Kč
ps
Obsah

Studie
Opracování stavebního kamene románských domů pražské podhradní aglomerace. ((Michal Cihla, Kateřina Kovářová, Michal Tryml, Ladislav Bartoš, Matouš Semerád, Jaroslav Valach, Michal Panáček)
Ze starších stavebních dějin kláštera dominikánek na Starém Městě Pražském. (Miroslav Kovář, Veronika Staňková)
Západní strana opevnění královského města ze 13. století na dnešní Malé Straně na základě poznatků archeologického výzkumu. (Jarmila Čiháková, Martin Müller)
Středověká sekyra s topůrkem z Kolovratského paláce v Praze. Příspěvek k funkční interpretaci jednoho nástroje. (Richard Rosenberg)

Sdělení
Úspěšná obnova kaple sv. Václava v Praze-Suchdole. (Ondřej Šefců, Mikoláš Vrla, Jana Koželová, Ladislav Bartoš, Anna Piskáčková)

Bibliografie
Zprávy komise pro soupie stavebních, uměleckých a historických památek Prahy. Autorský rejstřík.

Aktuality
Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ v roce 2020
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hlavního města Prahy v roce 2020

Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rok 2021, rozměr 210 x 297 mm, 184 s., bar., ISSN 0231-6056