Staletá Praha 2022/1

Staletá Praha 2022/1
ISBN: 0231-6056
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah

Články / Articles

Josef Mánes a architektonický dekor Prahy 19. století. Petr Šámal
Mohutný rozkvět stavebního dekoru v pražském a českém prostředí v období historismů zásadním způsobem ovlivnil slavný malíř Josef Mánes, přičemž některé z jím užitých dekorativních typů se staly prvními realizacemi svého druhu nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě.

Z Královských Vinohrad kolem světa a zpět. K životu a dílu malíře Josefa Kitzlera. Petr Kitzler .
První novodobý text, který přináší spolu s bohatou obrazovou přílohou dosud neznámé informace o dnes téměř zapomenutém malíři Josefu Kitzlerovi, jehož obrazy inspirované exotickou Jižní Afrikou vzbuzovaly v meziválečném Československu značnou pozornost.

Od výstav ke sbírce. Výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze v letech 1905–1939 a vznik fotografické sbírky. Filip Wittlich
Úsilí pražského Uměleckoprůmyslového musea založit v období před druhou světovou válkou samostatnou fotografickou sbírku představovalo směr, kterým se řada jiných paměťových institucí vydala až ve 2. polovině 20. století.

Vesmírné i pozemské poselství mozaik Saura Ballardiniho. Záchrana a restaurování mozaiky ‚Člověk dobývající nové horizonty vesmíru‘ a hledání nových perspektiv pro historické mozaiky v ČR. Magdalena Kracík Štorkánová — Veronika Vicherková — Pavla Bauerová — Martin Hemelík — Dana Rohanová
Pojednání o uměleckých dílech Saura Ballardiniho v technice mozaiky na území České republiky s akcentem na mozaiku inspirovanou slavnou zlatou plaketou z vesmírných sond Pioneer 10 a 11 nabízí hluboký vhled do restaurátorské praxe i neobyčejného osudu umělce plného protikladů v běhu dějin 20. století.

Neznámé pozůstatky hlavního oltáře kolegiátního kostela na Vyšehradě z doby kolem roku 1600? Aleš Mudra
Dvě vynikající dřevořezby představující sv. Petra a sv. Pavla, zakoupené v roce 2021 Muzeem hlavního města Prahy ze soukromého majetku, otevírají otázky po svém původu, objednavatelích a autorech v souvislosti s kulturními a společenskými proměnami Prahy na přelomu 16. a 17. století.

Sdělení

Exil ve vlasti. Pražské roky posledního pasovského knížete-biskupa Leopolda Leonharda z Thun-Hohensteinu. Irmhild Heckmann

Damian Pešan, spolupracovník Josipa Plečnika a spolutvůrce Pražského hradu. K 135. výročí jeho narození. Patrik Líbal

Aktuality

Recenze – Richard Biegel: Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830–1970. Josef Holeček
Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2021

Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rok 2022, rozměr 210 x 297 mm, 172 s., bar., ISSN 0231-6056