Staletá Praha 2022/2

Staletá Praha 2022/2
ISBN: ISSN 0231-6056
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah

Články/Articles

Archeologický výzkum na zahradě Anežského kláštera v Praze.
K poznání předlokačního osídlení severovýchodní části Starého Města. Jan Havrda - Pavel Taibl - Michal Tryml

Archaeozoological and archaeobotanical findings from the excavations at Národní Avenue in Prague. Zdeňka Sůvová - Petr Kočár - Romana Kočárová - Tomasz Cymbalak

Rudolfínské sluneční hodiny s planetárními hodinami a gregoriánským kalendářem
Neznámý přístroj Erasma Habermela. Jiří Fomín

Jeden flútek český. Michal Tryml

Opevnění jižního a východního obvodu raně gotického předchůdce dnešní malé strany. Jarmila Čiháková

Domy s věží v Praze
Ke středověké zástavbě a dataci objektů čp. 400 až 403 v Rytířské ulici ve světle nejnovějších výzkumů. Miroslav Kovář - Martin Musílek

Aktuality
Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ v Praze v roce 2021

Národní památkový ústav, ÚOP v Praze, rok 2022, rozměr 210 x 297 mm, 188 s., bar., ISSN 0231-6056