Staletá Praha 2023/2

Staletá Praha 2023/2
ISBN: ISSN 0231-6058
Guarantee: 529 months
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Obsah

ČLÁNKY/ARTICLES
Archeologické doklady středověkých metalurgických aktivit v pražském Klementinu – výroba a zpracování bronzu, mosazi a stříbra. Jan Zavřel, Jan Havrda, Karel Malý, Romana Kočárová
Protireformační kachlová kamna z hospodářského dvora v Nebřenicích (okres Praha-východ). Jaromír Žegklitz
Dva architektonické články z prostoru kostela sv. Filipa a Jakuba na Starém městě pražském : K uplatnění poklasických klínových žeber v Čechách. Miroslav Kovář, Petr Starec
Zapomenuté soubory skla z Prahy ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Hedvika Sedláčková, Dana Rohanová
Brumle – malý svědek hudební kultury a každodenního života ve středověku a raném novověku mezi archeologickými nálezy. Tomasz Cymbalak
Ještě k náhrobku sv. Vintíře v Břevnovském klášteře. Michal Cihla, Andrea Holasová, Michal Tryml

SDĚLENÍ
Ničení soch. Helena Čižinská
Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ v Praze v roce 2022. Ladislav Bartoš, Kateřina Knotová, Miroslav Kovář, Lenka Kovářová, Anna Piskáčková, Matouš Semerád, Jana Sodomková
Král Čechů a kníže Olomoučanů (zpráva o nové knize). Pavel Šlézar
Podlipnické kostely : Sborník z konference. Filip Srovnal

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Praha, r. 2023, rozměr 210 x 297 mm, 168 s., bar., česky, ISSN 0231-6058