Staroměstská radnice

Staroměstská radnice
ISBN: 978-80-88258-07-0
Availability: in stock
including VAT
your price479,00 Kč
ps
Pavel Vlček a kol.

Staroměstská radnice


V době, kdy končí rozsáhlá rekonstrukce věže Staroměstské radnice v Praze, která si kladla za cíl vrátit tuto historickou budovu do její původní podoby, vychází dvousetstránková publikace pod prostým názvem Staroměstská radnice. Publikace prochází a připomíná zásadní okamžiky dějin radnice počínající v roce 1338.

Samostatnou kapitolu dějin radnice, ale také rozsáhlou, bohatě dokumentovanou kapitolu publikace představuje historie staroměstského orloje a jeho výzdoba. Publikace prochází architektonickým vývojem radnice, jeho historickými sály, představuje sochařskou a uměleckou výzdobu a také představuje významné pražské purkmistry, starosty a primátory. Zajímavou kapitolou je také procházka osmi architektonickými soutěžemi na přestavby a dostavbu Staroměstské radnice, které proběhly mezi léty 1901 až 1987. Publikaci bohatě doprovází a dokresluje více jak tři sta historických i současných plánů, obrazů, kreseb a fotografií.

Obsah:

Počátky osídlení a zástavby
Historie Staroměstské radnice a pražské samosprávy od středověku po současnost
Purkmistři, starostové a primátoři hlavního města
Architektonický vývoj staroměstské radnice ve středověku
Gotické sochy radniční síně
Radnice v 16. až 18. století
Staroměstská radnice v 19. století
Staroměstská radnice ve 20. století
Staroměstská radnice v roce 1945 na fotografiích Josefa Sudka
Umělecké sbírky a vybavení budovy
Pražský orloj
Současné poznání objektu - projekt rekonstrukce, digitální zaměření, restaurátorské průzkumy, realizace památkové obnovy 2017-18
Zpráva o restaurování kamenných prvků Staroměstské radnice v Praze
Sochařská a kamenická výzdoba orloje po restaurování
Apendix: Pohřebiště české architektury - historie soutěží na dostavbu Staroměstské radnice s výběrem nejzajímavějších návrhů
Výběr z pramenů a literatury
Rejstřík osob

FOIBOS a.s, Praha 2018, 200 str., ISBN 978-80-88258-07-0