Starostové. Vůdcové, nebo služebníci?

Starostové. Vůdcové, nebo služebníci?
ISBN: 978-80-244-5070-4
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Pavel Marek, Tereza Kovaříková, Ivan Puš

Starostové. Vůdcové, nebo služebníci?

Role starosty v samosprávě na příkladech Olomouce, Prostějova a Zlína na přelomu 19. a 20. století


Kniha je pohledem do dějin tří moravských měst na konci 'dlouhého' 19. století a hlavní pozornost věnuje problematice jejich technické infrastruktury, kultury, školství a sociální péče. Starostové Olomouce, Prostějova a Zlína města vedli s pocitem sounáležitosti k danému národnímu a politickému táboru. Svůj úřad vnímali jako službu městu, zemi a císaři. Podněcovali rozvoj měst, v nichž dlouhodobě žili nebo se v nich přímo narodili, a úspěšně překonávali finanční limity brzdící jejich úsilí. Vtiskli jim osobitou tvář a vedli je v letech vytváření moderní občanské společnosti. Autoři předkládané knihy hodnotí, nakolik byli starostové úspěšní, jak jejich úsilí vnímali současníci a jak se na ně díváme s historickým odstupem dnes.

Obsah:

Úvodem

Olomouc ve 2. polovině "dlouhého" 19. století
Rok 1848
Obecní samospráva a spolková činnost od 50. let
Olomouc a její starostové
Prusko-rakouská válka, modernizace, urbanizace města
Modernizace infrastruktury
Kulturní rozvoj a ráz města, němectví v Olomouci
Školství
Oslavy a významné návštěvy
Závěr

K modernizaci Prostějova českou samosprávou na přelomu 19. a 20. století
Počeštění městské samosprávy
Profil české samosprávy v letech 1892-1918
Procesy industriální urbanizace, jejich průběh a důsledky
Závěr

Zlín na cestě ke své nejslavnější éře
Zlínská samospráva v letech 1850-1899
Obecní výbor a jeho starostové
Procesy urbanizace
Budování infrastruktury
Stavební rozvoj
Budování předměstí
Veřejné stavby
Zdravotnictví a sociální péče
Závěr

Závěry výzkumu

Resumé
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
O autorech

Univerzita Palackého, Olomouc 2016, 254 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-244-5070-4