Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614
ISBN: 978-80-246-4024-2
Availability: in stock
including VAT
your price540,00 Kč
ps
Gabriel Silagi,  František Šmahel

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614


Samosprávní předpisy statutární povahy byly pro středověké univerzity základními pravidly vnitřní organizace a v případě fakult i závaznými směrnicemi pro výuku, zkoušky a udílení akademických titulů. První rámcová statuta vysokému učení Karlovu vydal jeho kancléř v osobě pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic roku 1360. Krátce poté si nejen univerzita, ale i její čtyři fakulty a přidružené koleje postupně schvalovaly a upravovaly vlastní statuta, z nichž některá si ve svých podstatných částech udržela platnost až do počátku 17. století. Z původního početného souboru pražských univerzitních statut se dochovala jen část, i ta je však prvořadým pramenem pro dějiny pražského vysokého učení a jeho výuky. Neméně to platí i pro Akta rektorů, jež byla se statuty zapisována do průběžně vedené úřední knihy. Souborné vydání těchto pramenů z let 1360–1614 zahajuje novou ediční řadu širšího chronologického i tematického zaměření, která bude postupně zacelovat bílá místa a mezery v dokumentaci dějin Univerzity Karlovy.

Obsah:

Předmluva
Vorwort

Prolegomena

Nejstarší statuta Univerzity Karlovy
I. Ordinationes Arnesti
II. Statuta et Acta rectorum universitatis studii Pragensis
III. Statuta facultatum
IV. Statuta collegiorum universitatis Pragensis
V. Kalendária pražské univerzity a její artistické fakulty
Závěrečné shrnutí

Die ältesten Statuten der Karls-Universität
I. Ordinationes Arnesti
II. Statua et. Acta rectorum universitatis studii Pragensis
III. Statuta facultatum
IV. Statuta collegiorum universitatis Pragensis
V. Kalendarien der Prager Universität und ihrer Artistenfakultät
Zusammenfassung

Ediční pravidla

Editionsgrundsätze

Zkratky a sigla / Abkürzungen und Siglen

Prameny a literatura / Quellen und Literatur

Summary

Seznam vyobrazení / Verzeichnis der Abbildungen

Edition
I. Ordinationes Arnesti
II. Kalendarium universitatis Pragensis
III. Statuta officii rectoratus academiae Pragensis
IV. Kalendarium facultatis artium antiqua
V. Novella statutorum facultatis theologicae
VII. Statuta collegii Hedwigis, reginae Poloniae
VIII. Statuta collegii Reczkonis primaria

Additimenta
I. Statuta universitatis Lipczensis
II. Statuta universitatis Pragensis accurtata
III. De statutis seu legibus universitatis
IV. Summae statutorum facultatis artium

Indices
Glossarium
Index locorum et personarum

Karolinum, Praha 2018, 180 x 245 mm, 416 str., ISBN 978-80-246-4024-2