Stavíme knižní vazbu

Stavíme knižní vazbu
ISBN: ISBN 978-80-88308-92-8
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Jan Hybner

Stavíme knižní vazbu

Knížka je hledáním východiska pro nové pojetí výuky knižní vazby. Toto pojetí je zaměřeno na výuku konstrukce knižní vazby jako na výuku estetického prvku uměleckořemeslného objektu. Knižní vazba je představena jako stavebnice z jednotlivých konstrukčních prvků, ty jsou definovány na základě rozboru historických knižních vazeb. Představeny jsou zejména konstrukce knižních vazeb z prvního tisíciletí našeho letopočtu, kdy byl zahájen a v podstatě i ukončen vývoj knižní vazby do podoby, jakou známe dnes. Popis konstrukce se týká zejména knižní vazby sestavené ze složek, která vznikla v západním civilizačním okruhu, a knižní vazby sestavené z dvoulistů, původem z Číny. Vývoj konstrukce knižní vazby je uveden do širších historických souvislostí. Publikace popisuje konfrontaci knižní vazby Východu a Západu, která dala vzniknout novým formám konstrukce a konstrukčních prvků. Grafika a ruční vazba Jan Hybner.

Obsah:

Úvod ke druhému vydání
Úvod k prvnímu vydání
Definice knižní vazby
Vývoj konstrukce knižní vazby
První nosiče záznamu a první knižní vazby
Plošný nosič záznamu, adjustace plošného nosiče záznamu
Svitek
Západná kodex a inspirace jeho vzniku
Konstrukce a výzdoba knižní vazby středověké Evropy
Manicheismus a nestoriánství, šiřitelé západního kodexu směrem na východ
Dálněvýchodní knižní vazba
Indická pustaka a její vliv na zahájení vývoje čínského kodexu
Papír, vyslanec čínské kultury na západě
Papír v arabských zemích, konstrukce a výzdoba islámské knižní vazby
Papír v Evropě, konstrukce a výzdoba novověké knižní vazby
Konstrukce současné knižní vazby
Základní stavební prvky konstrukce knižnní vazby
Přehled vzájemných kombinací kontrolních prvků knižní vazby
K výuce výtvarného zpracování konstrukce knižní vazby
Literatura

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2023, 2. vydání, rozměr 120 x 195 mm, 159 s., čb. česky, ISBN 978-80-88308-92-8