Stavitelství do kapsy

Stavitelství do kapsy
ISBN: 978-80-87438-44-2
Availability: in stock
including VAT
your price139,00 Kč
ps
Stavitelství do kapsy

Stavitelství do kapsy je praktická příručka, určená pro potřeby stavbyvedoucích, stavebních dozorů, technických dozorů investora a všech stavebníků menších staveb. Svým malým rozměrem umožňuje být neustále po ruce v – „kapse". Příručka obsahuje výběr z norem ČSN, technických podkladů výrobců materiálů, odborných publikací, statí, odborných přednášek, a je zpracována do přehledných tabulek.
Náplní této příručky jsou především konstrukce a technologická pravidla spojená s HSV, další konstrukce a pravidla budou uvedena v publikaci navazující. Vybrané tabulky slouží k informaci o konstrukčních a technologických pravidlech, normovém značení prostředí pro použití materiálů a konstrukcí, k orientačnímu dimenzování a ke kontrole vybraných konstrukcí. Orientační dimenzování slouží k předběžnému návrhu konstrukcí, avšak nenahrazuje návrh a odpovědnost statika. Navržené konstrukce musí odsouhlasit odpovědný projektant, případně statik – autorizovaná osoba v oboru.

Vybrané materiály slouží k orientačnímu plánování spotřeby, včetně množství na paletách, hmotnosti a potřeby doplňkových složek (malta, výplňový beton apod.) Uvedené rozměry odpovídají rozměrům nejčastěji používaných na stavbách. Výrobky různých výrobců se mohou lišit.

Obsah:


Rovinné útvary a tělesa
Sklony
Objemová hmotnost
Výběr z typologie obytných budov
Inženýrské sítě
Stavební jáma a základy
Zdivo
Beton
Ocel
Dřevo
Střechy
Komíny
Omítky
Lešení
Seznam použité literatury

Informační centrum ČKAIT, 105 x 205 mm, 81 str., ISBN: 978-80-87438-44-2