Století ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Století ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
ISBN: 978-80-7308-962-7
Availability: in stock
including VAT
your price1 090,00 Kč
ps
Richard Biegel, Roman Prahl, Jakub Bachtík (eds.)

Století ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Ústav pro dějiny umění FF UK byl prvním uměnovědným ústavem na české univerzitě. Jeho začátky souvisejí s budováním dějin umění jako plnohodnotného vědního oboru v českých zemích a meziválečná éra je spojena s působením takových osobností, jakými byli například Vojtěch Birnbaum či Antonín Matějček. Poválečné osudy ústavu pak ilustrují, jak na univerzity, a humanitní obory zvlášť, dopadaly tlaky komunistického režimu. Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy proto není pouhým soupisem okrajové historie jednoho univerzitního pracoviště. Zachycuje proměny celého oboru i dilemata, kterým čelili humanitně zaměření intelektuálové v průběhu rozporuplného 20. století. Autoři zde pečlivě dokumentují vedle "zlatých" dvacátých a třicátých let 20. století také období krize oboru v letech padesátých a úpadku tehdejší katedry na sklonku normalizace. Pozornost věnují i dosud přehlížené etapě německého Institutu pro dějiny umění, který na pražské Německé univerzitě existoval až do roku 1945. Kniha tak má ambici být nejen zprávou o jednom oboru, ale zároveň příspěvkem k poznání moderních českých dějin a role univerzit a vzdělanců v jejich proměnách. Devět obsáhlých syntetických kapitol doplňuje víc než padesátka biografických medailonů věnovaných důležitým pedagogům ústavu. Součástí knihy je rozsáhlá obrazová příloha a také seznam vyučujících ústavu a přehled absolventských prací, které zde byly od vzniku samostatného Československa obhajovány.

OBSAH

Poděkování

SLOVO ÚVODEM
Richard Biegel — Roman Prahl — Jakub Bachtík

OD UMĚLECKOHISTORICKÉ PRAXE K UNIVERZITNÍ VÝUCE. EMANCIPACE DĚJEPISU UMĚNÍ OD POLOVINY 19. STOLETÍ DO ROKU 1894
Roman Prahl
Medailony: Otakar Hostinský / Miroslav Tyrš / Jan Erazim Vocel / Alfred Woltmann

NA CESTĚ K SAMOSTATNÉ KATEDŘE. ČESKÉ UNIVERZITNÍ DĚJINY UMĚNÍ V PRAZE V LETECH 1894–1918
Tomáš Murár
Medailony: Karel Chytil / Ferdinand Lehner / Bohumil Matějka

VE STOPÁCH VÍDEŇSKÉ ŠKOLY. ČESKÉ UNIVERZITNÍ DĚJINY UMĚNÍ V PRAZE ZA PRVNÍ REPUBLIKY, 1919–1939
Tomáš Murár
Medailony: Vojtěch Birnbaum / Josef Cibulka / Karel Guth /Nikodim Pavlovič Kondakov / František Kovárna / Nikolaj Lvovič Okuněv / Jaromír Pečírka / Václav Wagner

KATEDRA „TĚCH DRUHÝCH“? DĚJINY UMĚNÍ NA NĚMECKÉ UNIVERZITĚ V PRAZE, 1882–1945
Jiří Koukal
Medailony: Alois Grünwald / Josef Neuwirth / Heinrich Alfred Schmid / Alwin Schultz / Karl Maria Swoboda

NÁSILNÁ CÉSURA. ÚSTAV PRO DĚJINY UMĚNÍ FF UK ZA PROTEKTORÁTU, 1939–1945
Tereza Johanidesová

OD OBNOVY K PŘEVRATU. ÚSTAV PRO DĚJINY UMĚNÍ FF UK PO VÁLCE, 1945–1950
Tereza Johanidesová
Medailony: Oldřich Jakub Blažíček / Antonín Matějček / Václav Mencl / Jaromír Neumann / Vojtěch Volavka

POD TLAKEM POLITIKY. KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ NA FF UK MEZI NÁSTUPEM STALINISTŮ A PRAŽSKÝM JAREM, 1950–1970
Tereza Johanidesová
Medailony: Jan Květ / Viktor Kotrba / Jaroslav Pešina / Emanuel Poche / Petr Wittlich

ŘÍZENÝ ÚTLUM. KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ (A ESTETIKY) NA FF UK V OBDOBÍ NORMALIZACE, 1970–1989
Tereza Johanidesová — Jakub Bachtík
Medailony: Alena Alsterová / Vladimír Fiala / Eva Foglarová / Jaromír Homolka / Jiří Kropáček / Věra Soukupová

NÁVRAT DO EVROPY, NÁVRAT KE KOŘENŮM. ÚSTAV PRO DĚJINY UMĚNÍ FF UK V OBNOVENÉ DEMOKRACII, 1989–2019
Richard Biegel
Medailony: Kateřina Adamcová / Richard Biegel / Hana J. Hlaváčková / Mojmír Horyna / Marie Klimešová / Lubomír Konečný / Jiří Kuthan / Vojtěch Lahoda / Dobroslav Líbal / Petr Macek / Michaela Ottová / Roman Prahl / Pavel Preiss / Marie Rakušanová / Jan Royt / Zuzana Štefková / Martin Zlatohlávek

PŘÍLOHY
Seznam vyučujících na Ústavu pro dějiny umění FF UK
Seznam absolventských prací vzniklých na Ústavu pro dějiny umění FF UK v letech 1918—2018
Bibliografie
Seznam repropráv k vyobrazením
Seznam zkratek
Autorské zkratky
Jmenný rejstřík

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, rok 2020, rozměr 175 x 245 mm, 942 s., čb., česky, ISBN 978-80-7308-962-7