STOP Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků historických staveb

STOP Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků historických staveb
Publisher: STOP
Availability: in stock
including VAT
your price242,00 Kč
ps

Obsah

Několik slov úvodem

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o. 

Povrch dřevěných výplní v 19. a 20. století a chyby při obnově jejich barevnosti

PhDr. Ladislav Spaček, emeritní pracovník NPÚ, ÚOP v Praze

Praktické zkušenosti se současnými povrchovými úpravami

dřevěných prvků z pozice akreditované zkušebny
Ing. Anna Součková, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.

lntumescentní protipožární nátěry na dřevo
Ing. Lenka Kozinová, STACHEMA CZ s.r.o.

Impregnace dřeva proti škůdcům - od prevence k sanaci                                                                Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., Bochemie wood care, s.r.o.

 

Dřevo a jeho schopnost propouštět kapaliny

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o. 

Retardéry hoření a jejich vliv na povrch historického dřeva

Ing. Irena Kučerová, Ph.D., VSCHT v Praze