Středoevropské aktivity Baova koncernu za druhé světové války

Středoevropské aktivity Baova koncernu za druhé světové války
ISBN: 978-80-87709-17-7
Availability: in stock
including VAT
your price299,00 Kč
ps
Martin Marek

Středoevropské aktivity Baova koncernu za druhé světové války

Monografie mapuje baovské podnikatelské aktivity na území střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropy v průběhu druhé světové války. Svým širokým tematickým zaměřením a rozsáhlým teritoriálním záběrem se snaží překlenout dosavadní úzce vymezené bádání o tomto celosvětově působícím koncernu, které se věnovalo převážně Baově zlínské metropoli v etapě meziválečného Československa. Klíčovými tématy práce jsou rekonstrukce podnikatelské strategie a integrace do válečné ekonomiky, rozbor sociálních sítí a interpersonálních vazeb a v neposlední řadě i analýza dopadů válečného podnikání na struktury koncernu. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny tematicky, přičemž výklad se pokouší pokrýt baovské aktivity ve všech zemích širší střední Evropy. Časové ohraničení válečnou periodou je spíše orientační, do struktury jednotlivých kapitol byl zakomponován nástin aktivit zahájených a rozvíjených ještě v meziválečném období. Monografie umožňuje lépe porozumět chování světových koncernů a jejich osazenstev při mimořádné politické a ekonomické krizi, jakou bezpochyby reprezentuje i nacistická epocha.

Stručný obsah:

Úvodem
Zdroje a jejich interpretace
Podnikatelské aktivity Baova koncernu v předvečer druhé světové války
Strategické cíle a řídící struktury koncernu za druhé světové války
Obsazení trhu: Baovské podnikatelské aktivity ve východní polovině střední Evropy
Sloovenské společnosti koncernu
Podmíněná nehybnost: Švýcarsko
Ideální město
Ve veřejném zájmu - výkupy pozemků pro potřeby továrních měst
V čase výstavby - "ideální" tovární město v prvních letech provozu
Nucené práce osob židovského původu ve prospěch Baova koncernu
Závěr

Matice Moravská, Brno 2017, rozměr 150  x 225 mm, 474 s., česky, ISBN 978-80-87709-17-7