Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války

Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války
ISBN: 978-80-87709-17-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena299,00 Kč
ks
Martin Marek

Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války

Monografie mapuje baťovské podnikatelské aktivity na území střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropy v průběhu druhé světové války. Svým širokým tematickým zaměřením a rozsáhlým teritoriálním záběrem se snaží překlenout dosavadní úzce vymezené bádání o tomto celosvětově působícím koncernu, které se věnovalo převážně Baťově zlínské metropoli v etapě meziválečného Československa. Klíčovými tématy práce jsou rekonstrukce podnikatelské strategie a integrace do válečné ekonomiky, rozbor sociálních sítí a interpersonálních vazeb a v neposlední řadě i analýza dopadů válečného podnikání na struktury koncernu. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny tematicky, přičemž výklad se pokouší pokrýt baťovské aktivity ve všech zemích širší střední Evropy. Časové ohraničení válečnou periodou je spíše orientační, do struktury jednotlivých kapitol byl zakomponován nástin aktivit zahájených a rozvíjených ještě v meziválečném období. Monografie umožňuje lépe porozumět chování světových koncernů a jejich osazenstev při mimořádné politické a ekonomické krizi, jakou bezpochyby reprezentuje i nacistická epocha.

Stručný obsah:

Úvodem
Zdroje a jejich interpretace
Podnikatelské aktivity Baťova koncernu v předvečer druhé světové války
Strategické cíle a řídící struktury koncernu za druhé světové války
Obsazení trhu: Baťovské podnikatelské aktivity ve východní polovině střední Evropy
Sloovenské společnosti koncernu
Podmíněná nehybnost: Švýcarsko
Ideální město
Ve veřejném zájmu - výkupy pozemků pro potřeby továrních měst
V čase výstavby - "ideální" tovární město v prvních letech provozu
Nucené práce osob židovského původu ve prospěch Baťova koncernu
Závěr

Matice Moravská, Brno 2017, rozměr 150  x 225 mm, 474 s., česky, ISBN 978-80-87709-17-7