Středověké stavební stroje. Katalog k expozici

Středověké stavební stroje. Katalog k expozici
ISBN: ISBN 978-80-7037-366-8
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Jakub Chaloupka, Martin Ebel, Karel Ksandr

Středověké stavební stroje. Katalog k expozici

Mezi největší exponáty ve sbírce stavitelství NTM patří funkční repliky středověkých stavebních strojů, které v letech 2006 a 2015 zhotovil tesařský mistr Petr Růžička. V současnosti jsou součástí stále expozice „Středověké stavební stroje“, která je přístupná v historickém objektu ležáckých sklepů bývalého vrchnostenského pivovaru v Plasích, jenž je součástí Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea.
Katalog čtenáře seznámí s fungováním velké středověké stavby prováděné stavební hutí a především s nejvýznamnějšími středověkými stavebními stroji, jejichž repliky jsou k vidění v expozici – jeřábem a beranidlem. Popsána je historie těchto strojů od výroby až po pracovní uplatnění na reálné stavbě. Oproti expozici je navíc zařazena kapitola „Jednoduché stavební stroje v běhu dalších staletí“, která se ve velké míře opírá o archivní a další materiály NTM. Tato část představuje využití obdobných principů, se kterými jsme se setkali u středověkých stavebních strojů, a které byly běžně používány prakticky až do přelomu 19. a 20. století.

Obsah:

Karek IV. a středověké stavební stroje. Karel Ksandr
Úvodní slovo autora strojů. Petr Růžička
Středověké stavitelství. Jakub Chaloupka
Motiv stavby Babylonské věže
Středověké stavební stroje. Jakub Chaloupka
Jednoduché stavební stroje v běhu dalších staletí. Martin Ebel, Jakub Chaloupka
Výběr literatury a zdrojů
Summary

Národní technické muzeum, Praha – Plasy 2022, rozměr 167 x 245 mm, 132 stran, bar., česky,  ISBN 978-80-7037-366-8