Stříbrné okouzlení

Stříbrné okouzlení
ISBN: 978-80-7480-008-5
Availability: in stock
including VAT
your price600,00 Kč
ps
Anna Grossová

Stříbrné okouzlení

Historické reflexe oživené průzkumem užitkového stříbra dochovaného v mobiliáři

zámku Lešná u Zlína


Cílem práce je představení jedinečného souboru předmětů ze stříbra a postříbřených kovů v mobiliárním fondu zámku Lešná u Zlína a poskytnout čtenáři historiografický výklad technicko-hospodářských, stylových a výrobně-technologických proměn užitkového stříbra v obdobích od baroka po modernu, umožňující tak poučenější vnímání dochovaných, nejen zámeckých sbírek.

Publikace se zabývá především vlivy průmyslové revoluce 18. a 19. století, transformujícími stříbrnické řemeslo v obor „uměleckého průmyslu“ a sleduje změny jeho pozic ve společnosti. Postihuje též historie konkrétních podmínek, rekonstrukce dějů, vazby a myšlenkové postupy posléze zásadně ovlivňující jeho podobu.

Obsah:

Předmluva
Úvodem

I. Proměny stříbrnictví v období od baroka po modernu

1. Obecný vhled do historie pravidel puncování a legování stříbra, jakož i organizace stříbrnických cechů vybraných evropských zemí
2. Formální proměny (vlivy na stylistiku) stříbrných užitkových předmětů od baroka po modernu

II. Od řemesla k průmyslu: Stříbro jako symbol společenských transformací od poloviny 18. století do počátku 20. století

1. Anglický předobraz zprůmyslnění stříbrnictví v Evropě 18. a 19. století
2. Situace v podunajské monarchii

III. Stolní a užitkové předměty ze stříbra a postříbřeného kovu z let 1700-1918 v mobiliálním fondu zámku Lešná u Zlína

1. Stříbro jako předmět sběratelství
2. Stříbrná komora Seilernů-Aspangů v zámku Lešná u Zlína
3. Původ  a peripetie stolního a užitkového stříbra z majetku Baťovy rodiny (firmy Baťa)
4 Charakteristika lešenského souboru

Závěr
Obrazová příloha

Národní památkový ústav, Praha, r. 2014, 240 x 275 mm, 338 s., ISBN 978-80-7480-008-5