Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku

Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku
ISBN: 978-80-246-3109-7
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Mlada Holá

Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku

Dějiny - správa - úřední písemnosti (do roku 1622)


Kniha sleduje více než dvousetletou historii pěti studentských kolejí pražské univerzity (koleje Českého národa, Nazaretské, Litevské, Rečkovy a Laudovy). Postihuje různé aspekty svázané s jejich vznikem a fungováním v pozdním středověku a raném novověku. Analyzovány byly především okolnosti založení pražských studentských kolegií i jejich hmotné zabezpečení, správa i každodennost. Komparace okolností založení jednotlivých kolegií dokládá odlišné přístupy a částečně též zájmy jejich fundátorů a mecenášů.

Obsah:

Studentské koleje v systému evropských univerzit
Studentské koleje pražské univerzity v předhusitské době
Studentské koleje a burzy v pozdním středověku
Vrchní správa studenstkých kolejí v raném novověku
Důchody studentských kolejí v letech 1526-1622
Alumni a každodennost studentských kolejí v 16. a na počátku 17. století
Jednotliviny vydávané direktory studentských kolejí v raném novověku
Úřední knihy studentských kolejí v raném novověku

Závěr
Textové přílohy
Seznam liustrací
Seznam zkratek
Pameny a literatura
Summary
Osobní a místní rejstřík

Karolinum, Praha 2018, 432 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-3109-7