Studia Rudolphina 14

Studia Rudolphina 14
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps

Studia Rudolphina 14

Ve čtrnáctém čísle bulletinu Studia Rudolphina jsou shromážděny studie pokrývající různorodé aspekty umění a kultury středoevropské renesance a pražského císařského dvora na přelomu 16. a 17. století. Michael Eichberg pojednává o antikách zastoupených ve sbírkách císaře Rudolfa II., hned dva badatelé (Jürgen Zimmer a Štěpán Vácha) pražskému oltářnímu retáblu čtyř rudolfínských malířů z roku 1598 věnovali pozornost, Petr Uličný pojednává o fenoménu střešních vyhlídkových altánů a loggií renesanční a raně barokní Prahy a Ivo Purš řeší otázku vztahu pražského letohrádku Hvězda k astrologii. V dalším textu týž autor společně s Josefem Smolkou podává biografii lékaře, hospodáře a alchymisty na dvoře Rudolfa II. Jakuba Horčického, zv. Sinapius. V sekci Prima idea jsou zařazeny menší příspěvky Lubomíra Konečného, Olgy Kotkové a Thomase Fuseniga. Jako každý rok, i letos jsme připravili tematickou bibliografii, tentokrát zaměřenou na letohrádek Hvězda. Bibliografie byla sestavena u příležitosti vzniku monografie o této stavbě, na jejímž vzniku se podíleli někteří členové našeho centra.

Texty jsou německy nebo anglicky.

Table of contens
Editorial 5


Articles

Michael Eichberg: Zu den Antiken in der Prager Kunstkammer Kaiser Rudolfs II. 7
Ivo Purš: Erzherzog Ferdinand II., Astrologie und das Lustschloss Hvězda (Stern) 15
Petr Uličný: Belvederes and Loggias in Prague: Two Faces of the Leisure Architecture of the Imperial City 30
Jürgen Zimmer: Das Prager Auferstehungsretabel von 1598
Beobachtungen und Überlegungen zur geistlichen Kultur im Umfeld Kaiser Rudolfs II. 51
Josef Smolka und Ivo Purš: Jakub Horčický (Sinapius) und seine Nobilitation 101


Prima Idea: Notes and Comments


Lubomír Konečný: Considering Rilievo, Hemisphaera and Paragone in Rudolfine Art 114
Štěpán Vácha: Noch einmal zum Altarretabel von 1598 119
Olga Kotková: Fascinated by Dürer: Dirck de Quade van Ravesteyn Paints Madonna and Child with Music-Making Angels 123
Thomas Fusenig: Gemälde aus dem Umkreis von Hans von Aachen – Hans Christoph Schürer? 129


Bibliography


Sylva Dobalová and Ivan Muchka: A Bibliography of the Star (Hvězda) Summer Palace in Prague 139

Info


Activities of the Center in 2013 144
Summaries 145
Abbreviations 148
Addresses 149