Studie o rukopisech XXXVII–XXXVIII, 2007–2008

Studie o rukopisech XXXVII–XXXVIII, 2007–2008
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena150,00 Kč
ks

Obsah:

Články

Česká a cizojazyčná resumé článků (pdf) 

Jindřich Marek, Husitský výklad Žalmů v rukopise Národní knihovny ČR XIII G 25, s.3 

Stanislav Petr, Středověký plenář z Načeradce, s. 25 

Pavel Brodský, Výzdoba misálu z Načeradce, s. 45 

Irena Zachová, „Strahovský druhý“ rukopis Knihy Tovačovské DF V 11 (Doplňky k soupisu rukopisů Knihy Tovačovské VI.), s. 51 

Viktor Kubík, Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby (Úvodní poznámky a základní typy akantu), s. 65 
Zahraniční bohemika

Marta Vaculínová, Památníky v Národní knihovně v Paříži, s. 101 
Kronika

Pavel Spunar, Editor doctus. Ohlédnutí za Jaroslavem Eršilem, s. 109 

Miroslav Šmidák, Vzpomínka na doc. PhDr. Zdeňka Šolleho, DrSc., s. 113 
Recenze

Juraj Šedivý, Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel (P. Spunar), s. 117 

Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. (P. Brodský), s. 119 

Viktor Kubík, Příručka ke studiu středověké ornamentiky. Italské rukopisy (1200-1330) a byzantské rukopisy 10.-13. století. (P. Brodský), s. 121 

Francesco Roberg, Gefälschte Memoria. Diplomatisch-Historische Studien zum ältesten „Necrolog“ des Klosters St. Maximin vor Trier a Das älteste „Necrolog“ des Klosters St. Maximin vor Trier, hg. von Francesco Roberg. (I. Hlaváček), s. 124 
Bibliografie

Marta Hradilová, Česká literatura kodikologická XXXII , s. 131 
Contents
Articles

Résumé des articles - Zusammenfassungen der Aufsätzen (pdf) 

Jindřich Marek, The Hussitic explanation of the Psalms in the manuscript XIII G 25 of the National Library of the Czech Republic, s. 3 

Stanislav Petr, The medieval Načeradec plenarium, s. 25 

Pavel Brodský, The decoration of the Načeradec missal, s. 45 

Irena Zachová, The "second" Strahov manuscript of the Tovačov Book DF V 11, s. 51 

Viktor Kubík, A Study on Art-historical Terminology of Medieval Book Paiting - (Preliminary Notes and Basic Types of Acanth), s. 65 
Manuscript bohemica from abroad
Marta Vaculínová, Albums in the National Library in Paris, s. 101 
Memorial

Pavel Spunar, In Memoriam Jaroslav Eršil, s. 109 

Miroslav Šmidák, In Memoriam Zdeněk Šolle, s. 113 
Reports, annotations, reviews

Juraj Šedivý, Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel (P. Spunar), s. 117 

Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. (P. Brodský), s. 119 

Viktor Kubík, Příručka ke studiu středověké ornamentiky. Italské rukopisy (1200-1330) a byzantské rukopisy 10.-13. století. (P. Brodský), s. 121 

Francesco Roberg, Gefälschte Memoria. Diplomatisch-Historische Studien zum ältesten „Necrolog“ des Klosters St. Maximin vor Trier and Das älteste „Necrolog“ des Klosters St. Maximin vor Trier, hg. von Francesco Roberg (I. Hlaváček), s. 124 
Bibliography

Marta Hradilová, Czech codicological literature XXXII, s. 188