Sudek a sochy

Sudek a sochy
ISBN: 978-80-88283-33-1
Availability: in stock
including VAT
your price960,00 Kč
ps
Hana Buddeus (ed.)

Sudek a sochy

Josef Sudek (1896–1976), zachytil na fotografiích Prahy jedinečnou atmosféru města a i díky nezaměnitelným fotografickým zátiším se už za svého života stal uznávaným autorem v českém i v mezinárodním kontextu. V jeho celoživotní fotografické práci lze i dnes objevovat dosud neznámé kapitoly, k nimž patří početné zakázky na fotografování uměleckých děl.
Kniha se zaměřuje na Sudkovo milované téma – sochy. Tematické eseje doprovázejí celostránkové reprodukce, bohatě ilustrované jsou i medailonky nejdůležitějších zákazníků (umělců, spolků či nakladatelů), které odhalují nečekanou provázanost Sudkovy práce s dobovými uměleckými okruhy a tendencemi. Kniha odkrývá podstatné otázky spjaté s dějinami fotografie a mapuje proměňující se napětí mezi schopností fotografických reprodukcí přibližovat umění lidem a potenciálem fotografie obstát jako svébytné umělecké dílo.
„Plastika je živá a musí být fotografována jako živá.“ Josef Sudek (1957)
Vyšla i v anglické jazykové mutaci.

Artefactum, Praha 2020, rozměr 195 x 265 mm, 619 s., bar, ISBN 978-80-88283-33-1