Šumanská tiskárna (1585-1628)

Šumanská tiskárna (1585-1628)
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Šumanská tiskárna (1585-1628)
Petra Večeřová

Historie Šumanské tiskárny, typografický rozbor jejích tisků, soupis českých a cizojazyčných tisků zhotovených v této tiskárně a jejich přetisků, rozsáhlá obrazová příloha ukázek tisků. Něm. resumé, rejstříky: autorů a anonymních záhlaví, ilustrací, jazykový, seznam pramenů a literatury.

Obsah:

Úvod

I. HISTORIE ŠUMANSKÉ TISKÁRNY
1. Jan Šuman (1580/1585-1594)
2. Jan Šuman "mladší"
3. Anna Šumanová
4. Jiří Závěta ze Závětic
5. Soukromý život Jiřího Závěty ze Závětic
6. Dědici Jana Šumana (1598-1602)
7. Šumanská tiskárna (1601-1617)
8. Znovuvzkříšení tiskárny - Jiří Závěta za Závětic (1627-1628)
9. Lokalizace Šumanské tiskárny - dům U Červeného jelena
10. Prodej a ceny knih
11. Šumanská tiskárna ve statistice
12. Konkurence
13. Patisk
14. Jednotlivé názvy, pod kterými Šumanská tiskárna pracovala

II. TYPOGRAFICKÝ ROZBOR
1. Typografická úprava tisků Šumanské tiskárny
2. Titulní strany
3. Předmluvy a dedikace
4. Dřevořezy
5. Mědiryty
6. Viněty a vlysy
7. Sazba
8. Stránkování/listování - záhlaví atd.

III. ROZBOR NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH TISKŮ A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ
1. Tematický a jazykový profil tiskárny
2. Neperiodické noviny
3. Kalendáře
4. Spisy Jiřího Závěty ze Závětic
5. Diadochos Bartoloměje Paprockého z Hlohol
6. Zábavné a mravoučné spisy (Bartoloměj Paprocký z Hlohol)
7. Náboženské spisy, kázání, kancionály (katolické i utrakvistické); Antialkorán Václava Budovce z  Budova
8. Státní, úřední a právní tisky
9. Vědecké publikace
10. Školní knihy
11. Humanistické příležitostné tisky; Jednolisty


Tabulky a grafy

SOUPISY
Soupis českých a cizojazyčných Šumanian
Soupis přetisků šumanských tisků

Zusammenfassung

REJSTŘÍKY
Rejstřík autorů a anonymních záhlaví
Rejstřík ilustrací
Rejstřík jazykový
Použité prameny a literatura
Seznam zkrate
Seznam obrazových příloh

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA