Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven

Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena115,00 Kč
ks

Jiří Kejř

Svazek je českým příspěvkem k různým výsledkům mezinárodního studia středověké odborné literatury, která sloužila každodenním potřebám duchovních správců farností a zabývala se též kanonickým právem. Práce vznikla díky systematickému studiu rukopisů uložených v knihovnách různých institucí v České republice a díky dlouhodobé práci na jejich soupisu. Úvodní část obsahuje základní charakteristiku tohoto typu literatury a upozorňuje na její význam a proměny v průběhu času. Vlastní repertorium je chronologicky rozděleno do tří oddílů a přináší rozbor práce jednotlivých autorů a jejich osobností (celkem 57); údaje o dochovaných rukopisech (kolem 350 rukopisů), komentář k jejich teoretických základům a k jejich praktickému přínosu pro církevní správu; zvláštní pozornost je věnována rukopisům českého původu. Svazek je rovněž vybaven náležitým aparátem, rejstříky jmen a incipitů, jakož i seznamy rukopisů obsahujících zmiňované texty i písařů a majitelů rukopisů.