Suška

Suška
Availability: in stock
including VAT
your price1 390,00 Kč
ps
Čestmír Suška
ed. Jan Dvořák


Velká monografie sochaře Čestmíra Sušky postupně uvádí jednotlivé etapy celého jeho dosavadního díla - od výtvarných a studijních počátků, přes studium na Akademii výtvarných umění v Praze a členství ve skupině Tvrdohlaví, tvůrčí pobyty v USA a založení vlastního sochařského studia Bubec. Zvlášť zvýrazněno je zatím poslední období Suškovy tvorby, které je ve znamení monumentálních svařovaných skulptur, přetvářejících dosloužilé cisterny a podobné industriální objekty. Editor: Jan Dvořák, texty: Jiří Olič, Čestmír Suška, David Vávra a Jan Dvořák.

Výtěžek z prodeje knihy půjde

Obsah:

Jiří Olič: Čestmír Suška

Namísto úvodu
Inovace a tradice
Prehistorie jako logický začátek díla
Znamení doby
V mezičase
Samorostlost Prasat, Jelínků a Osamělých tanečníků
Člen Tvrdohlavých
Vesmír okolo i uvnitře
Vnitřní světlo
Hliněné konstrukce
Dřeva
Sklo jako médium protikladů
Industriální katedrála

Texty Čestmíra Sušky
Životopisný přehled
Soupisy
Jiří Olič: Čestmír Suška (English)