Svaté obrázky. Pražská devoční grafika 18. a 19. století

Svaté obrázky. Pražská devoční grafika 18. a 19. století
ISBN: 978-80-87828-32-8
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Jiří Lukas - Petr Píša - Michael Wögerbauer
Svaté obrázky
Pražská devoční grafika 18. a 19. století

Svaté obrázky představují specifický pramen poznání náboženského života v Čechách. Drobná devoční grafika umožňuje nejen vhled do postupných proměn náboženských představ věřících, ale zachycuje i proměny výtvarného stylu od období vrcholného baroka až po období pozdního klasicismu a biedermeieru. Publikace seznamuje čtenáře s objekty lidové zbožnosti v barokní Praze, jak nám jej představují devoční grafické listy. Popisuje problematiku výroby a tisku svatých obrázků v Praze v průběhu první poloviny 19. století a zabývá se cenzurou svatých obrázků v této době. Přináší soupis těch, kteří svou činností zasahovali do výroby svatých obrázků či obchodu s nimi.

Obsah:

Předmluva

I.
Milostná pouť barokní Prahou (Jiří Lukas)
  Z Hájku do Prahy
  Hradčany
  Pražský hrad
  Malá Strana
  Karlův most
  Staré Město
  Nové Město
  Vyšehrad
  Za hradbami města

II.
Pražská devoční grafika první poloviny 19. století a tisky Jana Pachmayera (Jiří Lukas)

III.
Cenzura svatých obrázků v první polovině 19. století (Petr Píša)

IV.
Jmenný rejstřík pražských tiskařů a rytců svatých obrázků (Petr Píša, Michael Wögerbauer)

Résumé (English summary)

Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017, rozměr 250 x 330 mm, 230 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-87828-32-8