Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách
ISBN: 978–80–906678–1–5
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
Jan Adámek,  Zdirad J. K. Čech,  Jan Royt

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách


Trojice renomovaných autorů přibližuje úctu ke sv. Lazaru ve středověkém Českém království. Ikonografický úvod je v české literatuře vůbec prvním podrobným popisem barvitého světa zobrazování tohoto světce a svým rozsahem je ojedinělý i ve světovém měřítku. Další části knihy pojednávají o svatolazarských relikviích, které do Českých zemí přivezl zejména král Karel IV. a o svatolazarských patrociniích a fundacích, z nichž žádná nepřežila do současnosti. Publikaci uzavírá katalog dochovaných výtvarných památek se vztahem ke sv. Lazaru. Textovou část doplňuje neobyčejně bohatá část obrazová, která především v ikonografickém úvodu rozhodně není jen druhotnou složkou. Kniha byla vydána k 80. výročí Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Obsah:

Úvod

Zdirad J. K. Čech
Zobrazování svatého Lazara
V legendách
Ve středověkém umění
V úctě východních církví
Druhá Betánie a jiný Lazar

Příloha
Evangelijní verše citované v textu

Jan N. Adámek
Svatlozaraské relikvie

Jan N. Adámek
Svatolazarská patrocinia

Jan N. Royt
Katalog středověkých památek

Přehled citovaných pramenů a literatury
Poznámky
Doslov
Miroslav Černý - čestný vlastizrádce

Virgo Art, Praha 2017, 156 str., 185 x 260 mm, ISBN 978–80–906678–1–5