Svatý Václav

Svatý Václav
ISBN: 9788074325014
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena399,00 Kč
ks
Vratislav Vaníček

Svatý Václav

Panovník a světec v raném středověku

Jaký byl Svatý Václav jako člověk a vladař a jaká byla jeho doba? Přední český historik představuje Václava jako charismatickou osobnost a silného panovníka s cílevědomou západoevropskou orientací. Sleduje drama jeho životního zápasu v éře proměn Evropy pod duchovním a civilizačním vlivem křesťanství, v kontextu vytváření soustavy států střední Evropy. Nově interpretuje události a osobnosti českého raného středověku: křest Bořivoje a osud jeho manželky Ludmily, otázku viny Drahomíry a Boleslava I., dobové poslání Přemyslovny Dobravy a Slavníkovce Vojtěcha ? intelektuála evropského formátu. Historický osud knížete Václava skončil jeho mučednickou smrtí, ale záhy začíná jeho nekončící "druhý život" světce a garanta státnosti a politické kultury vznikajícího českého národa.

Stručný obsah

Předmluva
Základy středověku, počátky české společnosti a státnosti
Život a vláda knížete Václava, politický vývoj Čech v období 921-935
Václavská duchovní vlna, "osvícené" neteře Dobrava a Milada, vznik pražského biskupství (Boleslav I. a Boleslav II.), Václavův biskup Vojtěch
Vádci-martyři jako patroni nových států, Familia Sancti Wenceslai, Pax Sancti Wenceslai v 11. a 12. století
Závěr