Světové protitankové pušky

Světové protitankové pušky
ISBN: 978-80-86781-32-7
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Jiří Fencl

Světové protitankové pušky


Kniha se snaží mapovat všechny ve světě zkonstruované a vyrobené protitankové (PT) pušky. Největší pozornost autor věnuje PT puškám čs. provenience brněnské zbrojovky a pražské zbrojovky JAWA, o kterých je dostupných informací nejvíce, dále pak PT puškám obou velmocí v tomto oboru - puškám německým a ruským. Přečtením této publikace získá čtenář ucelený obraz o aktivitách celé řady zemí v tomto (dnes už anachronickém) odvětví zbrojní techniky.

Autor knihy, Ing. Jiří Fencl (*1943), je dlouholetým dopisovatelem časopisů Střelecká revue, ATOM/ATM, Military revue Našeho vojska a Svět myslivosti. Je autorem asi 600 článků a seriálů o zbraních, z nichž některé v průběhu let vyšly také v celé řadě zahraničních časopisů. Dále je tvůrcem sedmi knížek o zbraních a jejich výrobcích - zbraňařích. Stěžejním dílem jeho dosavadní tvorby je obsáhlá encyklopedie „Systémy automatických zbraní“ (MF 2014).

Obsah:

Předmluva
Úvod
- Vývoj tanků
- Německá armáda

PT Pušky čs provenience
Začátky čs vývoje
- Vývoj za války
- Export, zavedení do výzbroje

PT pušky ZB
Úvodem
Patenty
Výčet a popis jednotlivých typů
PT pušky Modell 1941 (vz. 41)


PT pušky ZJ/JAWA
Úvodem
Interní vývoj
Patenty
Další osudy
Výčet a popis jednotlivých typů

Princip Gerlich, náboje Gerlich
Úvodem
H. T. Gerlich
Halger, Kiehl
Velká Británie
G-Ultra a ZJ
Neúspěšné zkoušky, pokusy o export
H. Neufeldt, náboje Polte, Rheinmetall-Borsig a další aplikace
Větší ráže
Systém E. Brandta
Náboje pro PT pušky Janeček
Nástavce Littlejohn a další aplikace principu Gerlich
Moderní aplikace Gerlichova principu

PT pušky cizí
Dánsko
Japonsko
Německo
Polsko
Sovětský svaz
Švédsko
Švýcarsko
USA
Velká Británie
Závěr ke kapitole PT pušky cizí

Náboje konvenční pro PT zbraně

Tabulka průbojnosti některých výše zmíněných pušek a nábojů

Soudobé repliky historických PT pušek

Novodobé antimateriálové pušky (velkorážové odstrřelovačky)

Moderní velkorážové náboje

Závěrečné slovo autora

Agentura Pankrác, Praha 2016, 160 x 235 mm, 272 str., ISBN 978-80-86781-32-7