Svoboda + Palcr: Vidět sochy

Svoboda + Palcr: Vidět sochy
ISBN: 978-80-88283-22-5
Availability: in stock
including VAT
your price370,00 Kč
ps
Kateřina Mašterová (ed.)

Svoboda + Palcr

Vidět sochy


Sochař Zdeněk Palcr (1927-1996) a fotograf Jan Svoboda (1934-1990) se přátelili od šedesátých let minulého století, kdy se spolu setkali ve výtvarné skupině Máj 57. Palcr Svobodovi zadával zakázky na fotografické reprodukce svých soch a oceňoval jeho originální autorský přístup v tomto žánru. Palcrovy sochy vycházejí z fenomenologicky orientované teorie, podle níž je socha zpřítomněním duchovního světa. Ačkoliv používal abstrahující tvarosloví, jeho sochy vždy odkazují k lidské postavě. Jan Svoboda dokázal svými snímky tyto vnitřní obsahy Palcrových soch přesvědčivě tlumočit. Ve vlastní fotografické tvorbě, orientované na zátiší a výtvarnou fotografii, vyjadřoval podobné myšlenky a jeho námětově prosté obrazy mají metafyzickou hloubku. V soše - a to nejen Zdeňka Palcra, ale i Stanislava Kolíbala, Aleše Veselého a dalších autorů - nalezl jeden z inspirativních motivů své fotografické tvorby. Přestože Svoboda i Palcr dnes patří ke kánonu českého umění, jejich díla jsou vystavována jen zřídka, zejména kvůli nárokům, které vyžaduje prezentace fotografií citlivých na světlo a soch, jejichž transport je mimořádně obtížný.

Obsah:


Úvod
Zobrazení: Svobodovy fotografie soch Zdeňka Palcra
Zdeněk Palcr: Skutečnost prožívání celku
Jan Svobody
Řeč o srozumění těch, kdo se domlouvají viděním
Jan Svoboda: životopis, seznam výstav, bibliografie
Zdeněk Palcr: životopis, seznam výstav, biliografie

Poděkování
Seznam reprodukcí
Summary

Artefactum, Praha 2019, 175 x 245 mm, 236 str., ISBN 978-80-88283-22-5