Svobodní a sobě rovní

Svobodní a sobě rovní
ISBN: 978-80-88060-26-0
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Lucie Rybová - Mikuláš Vymětal (eds.)
Svobodní a sobě rovní
33 let boje za lidská práva: Historie, současnost a poslání Českého helsinského výboru

Mozaika osobních příběhů a lidskoprávních aktivit, které se skrývají za činností Českého helsinského výboru od jeho založení na sklonku 80. let 20. století. Sborník představuje širokou paletu zápasů o lidskou důstojnost na sklonku komunistické éry i během demokratických desetiletí.

Formou vzpomínek či rozhovorů přibližuje zakladatelské osobnosti i ty, kdo v uplynulých desetiletích otevírali další lidskoprávní témata: Jiřího Hájka, Václava Malého, Petra Uhla, Annu Šabatovou, Ivana Štampacha, Václava Pavlíčka, Táňu Fischerovou, Lucii Rybovou a další.

Studie R. Vévody přibližuje historické souvislosti helsinského procesu. Materiály z posledních 30 let odrážejí, jak Český helsinský výbor sledoval stav dodržování lidských práv a svobod v ČR: stanoviska a podněty, týkající se konkrétních případů občanství po rozdělení ČSR, projevů rasismu, uprchlické tématiky aj. L. Rybová zevrubně přibližuje aktuální témata, jimž je třeba se věnovat (práva dětí, seniorů, žen, osob se zdravotním postižením, ve výkonu trestu a vazby, s duševní poruchou, menšin).

Obsah:

Tři desetiletí v péči o práva a svobody (Ivan O. Štampach)
Přiblížení osobností (živých i zemřelých, vzpomínkami a rozhovory)
Anketa
Helsinský proces a jeho dopady
Vybrané příklady ze zpráv a aktivit Českého helsinského výboru
Aktuální témata lidských práv

Doslov
Poradenské centrum Českého helsinského výboru
Annotation
Popis fotografií
Autoři fotografií

EMAN, Praha 2021, rozměr 135 x 180 mm, 384 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88060-26-0