T. G. Masaryk a česká státnost

T. G. Masaryk a česká státnost
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps

T. G. Masaryk a česká státnost

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech 4.-5. září 2007 v Brně

Sborník devatenácti příspěvků z mezinárodní vědecké konference T. G. Masaryk a česká státnost, kterou v září 2007 uspořádala u příležitosti 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka Masarykova univerzita v Brně. Badatelé se věnovali praktické politické činnosti T. G. Masaryka před vznikem Československé republiky i při budování československého státu v historických, politologických a filozofických souvislostech. Stranou jejich pozornosti nezůstaly ani historické proměny vztahu k Masarykovu dílu v pozdějším období, Masarykova filozofie dějin a národa, pojetí státu a evropské dimenze české státnosti a Masarykova praktická politika.

Obsah:
Jan Zouhar: T. G. Masaryk a idea českého státu
Robert Kvaček: Československo a Evropa v době skonu T. G. Masaryka
Josef Zumr: Národní obrození jako zdroj Masarykovy filosofie dějin
Miloslav Petrusek: Idea pokroku a Masarykova filosofie dějin
Tomáš Borovský: Historie jako věda? TGM a jeho kritika historie v době rukopisných sporů
Miloš Havelka: "Česká otázka" Kaizlovýma očima
Jaroslav Opat: T. G. Masaryka stopa v dějinách
Jan Šimsa: Masarykova kritika evangelictví
Marek Šmíd: T. G. Masaryk a čeští katolíci
Vratislav Doubek: Česká politika, T. G. Masaryk a východní krajané
Eugene Václav Faucher: Masaryk a slabosti Francie
Hans Dieter Zimmermann: Dada a TGM. Hugo Ball, T. G. Masaryk a německá emigrace v Bernu 1917-1919
Ton van den Beld: Národní identita a integrace v kontextu rostoucího počtu muslimů v západní Evropě. Masarykovská perspektiva
Jaroslaw Kilias: Masarykovy učebnice sociologie v dobovém kontextu
Katarína Zavacká: Likvidácia Masarykovho diela počas slovenskej autonómie a Slovenského štátu
Libor Vykoupil: Druhá republika a Masarykův odkaz
Erika Lalíková: Masarykovské impulzy v tvorbe slovenských filozofov
Jiří Hanuš: Masaryk: tři způsoby čtení TGM v 70. a 80. letech 20. století
Ivo Pospíšil: Rusko a ruská literatura jako katalyzátor politického myšlení T. G. Masaryka a několik souvislostí