Tatíčku, vrať se k nám! 2. díl

Tatíčku, vrať se k nám! 2. díl
ISBN: 978-80-85036-75-6
Availability: in stock
including VAT
your price545,00 Kč
ps
Jiří Bureš - Marta Pavlíková
Tatíčku, vrať se k nám!
2. díl, Pomníky velké války na Chomutovsku, Mostecku a Teplicku

Druhý díl ediční řady věnované pomníkům první světové války „Tatíčku, vrať se k nám!“ se tentokrát zaměřuje na okresy Chomutov, Most a Teplice. Kniha mapuje složitost politických dějin 20. století, která způsobila, že se v oblasti Podkrušnohoří řada pomníků velké války nedochovala. Příčiny lze spatřovat v častých proměnách vládnoucích režimů, násilném ničení pomníků i v jejich nucených adaptacích. Pomyslným povzbuzením a nadějným příslibem do budoucnosti mohou být dnes snahy obcí a občanských sdružení, které usilují o obnovu zaniklých válečných i nejrůznějších civilních pomníků.

Obsah:

Slovo úvodem
O pramenech, literatuře a metodě
Bludné balvany, stély a pomníky
V ocelové zbroji: rytíř a voják
Modlitba za padlé
Pomníky velké války a jejich tvůrci
Katalog realizací
  - okres Chomutov
  - okres Most
  - okres Teplice
Resümee
Soupis pomníků v okresech Chomutov, Most a Teplice
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Literatura a prameny

Národní památkový ústav, Ústí nad Labem 2020, rozměr 167 x 210 mm, 260 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-85036-75-6