Telč a jezuité

Telč a jezuité
ISBN: 978-80-7286-363-1
Availability: in stock
including VAT
your price375,00 Kč
ps
Ivana Čornejová, Jiří M. Havlík, Josef Hrdlička a kol.
Telč a jezuité
Řád a jeho mecenáši

Publikace je jedním z výstupů stejnojmenného projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Autoři v ní chtějí předestřít dějiny domu třetí probace Tovaryšstva Ježíšova v Telči, založeného v polovině 17. století, v širokém kontextu. Nejširší rámec mu dodávají úvodní texty, věnované jezuitskému řádu či architektuře, kterou zanechal na českém a moravském území, užší pak dějiny města a panství. Organismus řádového sídla žil obklopen telčskými měšťany, členy šlechtických rodů, kteří město a okolní panství v průběhu 16.–18. století vlastnili, faráři z města i okolí a řeholníky jiných řádů. Ti všichni i mnozí další život řeholní komunity ve městě ovlivňovali a naopak ona zasahovala do jejich osudu. Nejedná se o napínavý příběh, plný barvitých událostí, ale spíš o pohled zblízka do celkem poklidných dějin města, panství a řádového domu v průběhu dvou staletí. Vhled přímo dovnitř společenství řeholníků obývajících dům třetí probace čtenáři poskytuje fiktivní líčení jednoho z nich, řádového historika Joanna Millera. Před čtenářem vyvstane plastický a živý historický obraz ze 16.–18. století na ploše malých dějin duchovní komunity, která přímo ovlivňovala život města Telče na jihozápadě Moravy, a umožní mu tak lépe pochopit dějiny lidnaté provincie Tovaryšstva, jež působila na celém území zemí České koruny.

Obsah:

Úvod
1. Stručné dějiny Tovaryšstva Ježíšova do roku 1773
2. Jezuité v českých zemích
3. Jezuitské stavby v českých zemích
4. Prameny k dějinám jezuitského probačního domu v Telči
5. Majitelé panství Telč v 16.-18. století a jejich vztahy k jezuitskému řádu
6. Telč a dům třetí probace. Město a prostor řádového domu
7. Telčští měšťané a jezuitská kolej
8. Komunita telčského domu léta Páně 1682
9. Telč v rukou rodiny hrabat z Liechtensteina-Castelcorno
10. Zrušení telčského řádového domu
Závěr
Resumé
Přílohy
  Představení Tovaryšstva Ježíšova
  Rodokmeny
Ediční poznámka
Zkratky
Prameny
Literatura
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík

Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 353 s., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-363-1