Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa

Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa
ISBN: 978-80-246-3952-9
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Marek Waic

Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa


Monografie analyzuje význam a úlohu tělesné výchovy a sportu ve vnitřní i zahraniční politice meziválečného Československa. Činnost organizací z oblasti tělesné kultury představovala majoritu spolkového života tzv. první republiky. Představitelé většiny tělocvičných spolků neusilovali o přímé politické působení, přesto je politické dění silně ovlivňovalo.
Pozornost je věnována především politice těch spolků, které vstupují do politického života nejvýrazněji, tj. Sokola, komunistické Federace proletářské tělovýchovy a turnerského svazu, který Konrád Henlein a jeho souputníci v průběhu třicátých let podřídili zájmům sudetoněmecké iredenty. Dále je zmíněno soužití českých a německých sportovců, k jehož zpolitizování došlo především v souvislosti s olympijskými hrami 1936 v Berlíně. Knihu uzavírá kapitola zaměřená na systém péče o tělesnou výchovu a sport, který se v průběhu dvacátých let v Československu postupně vytvářel.
Tematiku dokreslují fotografie a citace z dobových materiálů.

Obsah:


Úvod

Tělesná kultura v meziválečném Československu
Tělesná výchova či tělovýchova

Ni zisk, ni slávu - Sokol, opora republiky
Ouvertura
Zrození státu
Vrchní velitel a jeho sokolské vojsko
Obnovení činnosti sokolských jednot
Struktura sokolské obce
Sokol a politika
Politika do Sokola nepatří, ale bratři politici ano
Sokolství v zahraniční politice
Sokolská lobby
Opět do zbraně?
Epilog

Všichni proti komunistům a komunisti proti všem - rudí sportovci v první linii třídního boje
Dělnická tělovýchova od vzniku k rozštěpení
Maninská spartakiáda a federáti s KSČ či bez ní?
FDTJ-FPT pod protektorátem Moskvy
Komunističtí sportovci pod dohledem státních orgánů
Po spartakiádním fiasku
Tremolo v evergreenu jednotné fronty

Českoslovensští turneři - ryzí vlastenci, nebo žoldáci iredenty?

Čeští sportovci v novém, bílo-červeno-modrém dresu
Česko-německé sportovní vztahy v novém státě
Prohry a vítězství olympioniků v barvách mladé republiky
Olympijský kongres v Praze
Olympijské hry v roce 1936

Sudetoněmečtí sportovci v německo-československých barvách - dobří národovci i průkopníci aktivismu

Vůle dobrá, kasa prázdná - státní péče o tělesnou výchovu a sport
Vytváření systému
Bez peněz na hřiště nelez
Poradní sbor pro tělesnou výchovu MVZTV ve druhé polovině třicátých let
Velké stavby
Jaká byla v srdci Evropy péče státu o tělovýchovu a sport?

Závěr

Summary
Seznam zkratek
Použité prameny a literatura
Redakční poznámka
Jmenný rejstřík

Karolinum, Praha 2018, 145 x 205 mm, 310 str., ISBN 978-80-246-3952-9