Tencalla I - II

Tencalla I - II
ISBN: 978-80-86890-60-6
Availability: in stock
including VAT
your price1 190,00 Kč
ps
Martin Mádl (ed.)

Tencalla I - II

Barokní nástěnná malba v českých zemích

Dvoudílná uměleckohistorická práce věnovaná malířům Carpoforu Tencallovi (1623–1685) a jeho mladšímu bratranci a následovníkovi Giacomu Tencallovi (1644–1689) vznikla v rámci programu, zaměřeného na dokumentaci a výzkum nástěnných maleb 17. a 18. století v českých zemích, který rozvíjí Ústav dějin umění Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními institucemi.
První díl knihy zahrnuje statě, které pojednávají o životní dráze obou umělců, seznamují s jejich objednavateli, přibližují charakter jejich malířské tvorby a upozorňují v širších souvislostech na povahu zakázek, do jejichž řešení se tito malíři zapojovali. Formou exkurzů jsou zde připomenuti i další umělci, kteří se spolu s freskaři podíleli na řešení rozsáhlých reprezentačních projektů. Do prvního dílu je zařazen i výběr písemných pramenů, které se vztahují k životu a dílu obou Tencallů a k jejich činnosti v Čechách a na Moravě.
Druhý díl obsahuje katalog nástěnných maleb, které Tencallové vytvořili na území Moravy a Čech. Katalog je uspořádán do čtrnácti samostatných kapitol zaměřených na jednotlivé projekty a zahrnuje všechny dosud zjištěné dochované i nedochované, archivně však doložené nástěnné a nástropní malířské cykly obou umělců na území dnešní České republiky. Nabízí informace o výzdobě zámku Náměšť nad Oslavou, staveb v kroměřížské Květné zahradě, Arcibiskupského paláce v Olomouci, poutního kostela Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, zámků Roudnice nad Labem, Lnáře, Troja a Libochovice a dalších sakrálních i profánních staveb v Čechách a na Moravě. Do katalogu jsou zařazeny také malby, které sice nejsou dílem Carpofora ani Giacoma Tencally, které však vznikly jako součást širšího námětového programu pojednaných objektů.
Autory textů jsou Marjeta Ciglenečki, Polona Vidmar, Radka Miltová, Andrea Rousová, Radka Tibitanzlová, Jana Zapletalová, Herbert Karner, Petr Maťa, Pavel Zahradník, Martin Halata, Petr Macek, Sylva Dobalová, Martin Krummholz a Martin Mádl.

Obsah I. díl

Úvod

I. Ticinští malíři Tencallové a jejich středoevropští objednavatelé
 • Martin Mádl-Jana Zapletalová: Carpoforo a Giacomo Tencallové a jejich činnost v českých zemích v uměleckohistorickém bádání
 • Martin Mádl - Jana Zapletalová: Malíř Carpoforo Tencalla (1623-1685) jižně a severně od Dunaje
 • Herbert Karner: Carpoforo Tencalla ve vídeňském Hofburgu
 • Martin Mádl - Jana Zapletalová: Malíř Giacomo Tencalla (1644-1689). Carpoforův napodobitel na Moravě a v Čechách
 • Petr Maťa: Mezi dvorem a provincií. Šlechtičtí objednavatelé maleb Carpofora a Giacoma Tencally v habsburské monarchii

II. Koncepty - vzory - repliky: Nástěnné malby Carpofora a Giacoma Tencally mezi inovací, recepcí a multiplikací
 • Martin Mádl: Fresky Carpofora a Giacoma Tencally v kontextu středoevropské malířské produkce
 • Jana Zapletalová: Tencalové a Iconologia Ceasera Ripy: k metodám malířské a inventorské práce
 • Radka Miltová: Ovidiovská ikonografie a grafické předlohy v tvorbě Carpofora a Giacoma Tencally
 • Radka Miltová: Malby s heroickými únosy v Čechách a na Moravě. Příklad tvorby Carpofora a Giacoma Tencally

III. Architekti, umělci a řemeslníci vokruhu Tencallů: Nástěnné malby v kontextu reprezentačních architektonických a uměleckých projektů na Moravě a v Čechách
 • Sylva Dobalová: Hesperidky na zámcích a v zahradách: Roudnice, Lnáře, Libochovice a Troja
 • Petr Macek: Stavitel Antonio Porta a architektura jeho okruhu
 • Martin Krummholz: Antonio Porta a středoevropská architektura 17.století
 • Martin Krummholz: Zámecké dispozice Antonia Porty
 • Jana Zapletalová: Ticinští štukatéři na Moravě: Okruh Quirica Castelliho a Carla Borsy
 • Martin Mádl: Štukatéři v Čechách kolem Giacomma Tencally
 • Jana Zapletalová: Giovanni Antonio Tencalla, zapomenutý štukatér
 • Martin Halata - Andrea Rousová: "da Cristiano Sreder, pittore..."
 • Marjeta Ciglenečki - Andrea Rousová: Seznam kopií Kristiána Schrödera ze zámku Libochovice
 • Polona Vidmar: Obrazy a támy: Dřevořezby Jana Brokofa pro knížata Gundkara a Ferdinanda Josefa z Dietrichštejna na zámku v Libochovicích

IV. Dokumenty a literatura
 • Život a dílo  Carpofora a Giacoma Tencally v základních datech
 • Martin Mádl - Jana Zapletalová(edd.): Dokumenty k činnosti Carpofora Tebcally na Moravě
 • Herbert Karner(ed.): Dokumenty k činnosti Carpofora Tencally ve Vídeňské Hofburgu
 • Jana Zapletalová(ed.): Dokumenty k rodinným vazbám Giacoma Tencally
 • Literatura vydaná do r. 1800
 • Literatura vydaná po r. 1800
 • Summary
 • Podklady k reprodukcím

Obsah II. dílu

Nástěnné malby Carpofora a Giacoma Tencally na Moravě

I. Náměšť nad Oslavou
 • Martin Mádl: Zámek Ferdinanda z Verdenberka: sala terrena
 • Martin Mádl - Radka Miltová - Jana Zapletalová: Katalog nástěnných maleb

II. Kroměříž
 • Martin Mádl - Radka Miltová: Květná zahrada (Libosad): Rotunda
 • Martin Mádl - Radka Miltová: katalog nástěnných maleb
 • Jana Zapletalová: Květná zahrada (Libosad): Kolonáda
 • Jana Zapletalová. Katalog nástěnných maleb

III. Mírov
 • Martin Mádl: Zámek Oolomouckého biskupa Karla II. z Lichtenštejnu-Castelcorna

IV. Olomouc
 • Martin Mádl: Biskupská rezidence Karla II z Lichtenštejnu-Castelcorna
 • Martin Mádl:Katalog nástěnných maleb

V. Olomouc
 • Jana Zapletalová: Kanovnická rezidence Georga Friedricha ze Salburgu
 • Jana Zapletalová: Katalog nástěnných maleb

VI. Svatý Kopeček u Olomouce
 • Martin Mádl: Poutní kostel Navštívení P. Marie
 • Martin Mádl: Katalog nástěnných maleb
 • Nástěnné malby Giacoma Tencally v Čechách
VII. Roudnice nad Labem
 • Martin Mádl - Pavel Zahradník: Zámek Václava Eusebia z Lobkovic
 • Martin Mádl: Katalog nástěnných maleb

VIII. Červená Lhota
 • Martin Mádl: Zámak Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka

IX. Praha - Nové Město
 • Martin Mádl: Hybernský kostel Neposkvrněného početí P. Marie: Šternberská kaple
 • Martin Mádl: Katalalog nástěnných maleb

X. Milešov:
 • Martin Mádl. Zámek Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic
 • Martin Mádl: Katalog nástěnných maleb

XI. Lnáře
 • Martin Mádl: Zámek Tomáše Zachea Černína z Chudenic
 • Martin Mádl - Radka Miltová: Katalog nástěnných maleb

XII. Praha - Troja
 • Martin Mádl: Zámek Václava Vojtěcha ze Šternberka: apartmány v přízemí
 • Martin Mádl: Katalog nástěnných maleb

XIII. Libochovice:
 • Pavel Zahradník - Martin Mádl: Zámek Gundakara z Dietrichštejna
 • Martin Mádl -- Radka Miltová - Jana Zapletalová: Katalog nástěnných maleb

XIV. Praha - Malá Strana
 • Martin Mádl: Dům "U zlatého gryfa" (bývalý poštovní úřad)

 • Summary
 • Rejstřík
 • Podklady k reprodukcím

Nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i. Artefactum, Praha 2012 - 2013, 1 046 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-86890-60-6