Teorie kanonického práva

Teorie kanonického práva
ISBN: 978-80-246-3919-2
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Antonín Ignác Hrdina, Miloš Szabo

Teorie kanonického práva


Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se primárně na vysokých školách nebo sekundárně v různých církevněprávních institucích zabývají kanonickým právem.

Publikace autorů přednášejících teorii práva, kanonické právo i jeho dějiny na pražské Katolické teologické fakultě tak doplňuje česky psanou právnickou literaturu o doposud chybějící oblast a má předpoklady stát se učebnicí tohoto předmětu pro několik nejbližších generací.

Součástí knihy jsou nejen rozsáhlé rejstříky, ale i 88 právních pravidel z Knihy šesté Bonifáce VIII., která ani po staletích neztratila nic ze své aktuálnosti.

Obsah:


Seznam zkratek
Úvod

Část první: Pojem kanonického práva a pojmy související
Pojem práva obecně
Právo kanonické
Právo světské a právo kanonické
Kanonické právo a neprávní normativní systémy

Část druhá: Kanonické právo jako vědecká a pedagogická disciplína
Kanonické právo jako vědecká disciplína
Kanonické právo jako pedagogická disciplína

Část třetí: Kanonické právo v objektivním smyslu
Formální prameny platného kanonického práva
Normy kanonického práva
Systém kanonického práva

Část čtvrtá: Realizace kanonického práva
Kanonickoprávní vztahy
Aplikace kanonického práva
Kanonickoprávní odpovědnost

Část pátá: Církev, veřejná moc a právo
Otázka justifikace moci v církvi
Moc a úřady v církvi
Právo v církvi

Část šestá: Kanonické právo a hodnoty
Kanonickoprávní axiologie
Kanonické právo a svoboda křesťana
Kanonické právo a spravedlnost
Kanonické právo a právní jistota křesťana v církvi
Kanonické právo a kultura
Závěr

Příloha: 88 právních pravidel z Knihy šesté Bonifáce VIII
Shrnutí
Summary
Seznam použitých pramenů
Seznam použité, resp. doporučené literatury
Slovník vybraných latinských výrazů a sentencí (použitých v textu)
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

Karolinum, Praha 2018, 165 x 230 mm, 460 str., ISBN 978-80-246-3919-2