Textilana v obrazech a datech

Textilana v obrazech a datech
ISBN: ISBN 978-80-7372399-6
Availability: in stock
including VAT
your price650,00 Kč
ps
Vlastimila Bergmanová

Textiliana v obrazech a datech

Kniha přináší ucelený pohled na historii podniku, který byl největší svého druhu v republice.Za dobu své téměř dvousetleté historie, jež začala roku 1806 založení malé přádelny bavlny v údolí Harcovského potoka v Liberci a skončila v roce 2003 ukončením výroby a následným konkurzem, prošel podnik obrovskými proměnami. Za svých nejvýznamnějších majitelů, příslušníků rodu Liebiegů, byl jedním z nejrozsáhlejších průmyslových koncernů v tehdejším Rakousko - Uhersku a významné postavení si udržel i za první republiky. Neztratil ho ani po válce, kdy se stal národním podnikem a jeho produkce představovala více než 40 procent celkové výroby vlnařských tkanin a pletenin v ČSSR. Z výslunní ustoupil teprve v devadesátých letech 20. století, kdy postupně zastavoval výrobu v jednotlivých závodech, až jeho konec završila dražba a likvidace všeho, co k němu patřilo.
Detailní informace o všech peripetiích podniku doprovází množství dobových fotografií, časopiseckých a novinových výstřižků, ukázek ze vzorníků, map a náčrtků i další dokumenty. Kniha je určena nejen bývalým zaměstnancům Textilany a odborné veřejnosti, textilákům a studentům, ale také všem zájemcům o regionální historii.

Obsah:

Na úvod
Co bylo předtím
Proces výroby tkanin
Vývoj na Liberecku
První zdejší textilní podnikatelé
Johann Liebieg & Comp.
Počátky cesty
Firma Gebrüder Liebieg (1822)
Firma Johann Liebieg & Company (1828)
Na vrcholu
Vývoj Liebiegovy firmy po roce 1848
J. Liebieg v šedesátých letech 19.století
Synové a vnuci Johanna Liebiega
Poslední příznivé období
Otřesy ve 20. století
Za první světové války
První republika
Liebiegův koncern ve dvacátých letech
Období hospodářské krize
Poslední majitelé firmy J. Liebieg & Comp.
Za druhé světové války a v době osvobození
Firma Jan Liebieg a spol.
Textilana, n.p.
Poválečná léta
Obnova výroby po druhé světové válce
Národní správa nad Liebiegovou továrnou
České vlnařské závody (1946)
První dvouletka
Mezi lety 1948 a 1965
Národní podnik Textilana
Koncentrace výroby
Postavení textilního průmyslu
Socialistická soutěž
Školství, vývoj a výzkum
V systému plánovaného hospodářství
Období normalizace
Stále dál
Modernizace provozů
Osobnost Textiliany
Poslední období vzestupu
Výrobní sortiment n. p. Textilana
Specializace jednotlivých závodů Textilany
Výpočetní technika
Komplexní sociální program
Období proměn
Státní podnik Textilana (1988)
Modernizace v osmdesátých letech
Konec socialistického hopodářství v Textilaně
Textilana, a.s.
Do restrukturalizace v roce 1998
Polistopadový vývoj
Akciová společnost Textilana (1990)
Vývoj Textilany v letech 1991 - 1992
Liberecký závod v první polovině devadesátých let
Obchodní politika podniku
Restrukturalizace podniku po roce 1998
Druhá polovina devadesátých let
Konkurenceschopnost zboží
Poznámky ke vzorování a prodeji
Další krize textilního průmyslu
Kdo vlastnil Textilanu?
Zánik akciové společnosti Textilana liberec
Konkurs v roce 2001
Výběrové řízení v roce 2002
Z historie závodů n. p. Textilana
Nové Město pod Smrkem (závod 02)
Ústí nad Labem (závod 03)
Chrastava (závod 04)
Chrastava (provoz 1)
Hanychov a Andělská hora (provoz 2)
Radčice (provoz 3)
Machnín (provoz 4)
Františkov (závod 5)
Aš (závod 6)
Aš (provoz 1)
Podhradí (provoz 2)
Hranice (provoz 3)
Studánka (provoz 4)
Stříbro (provoz 5)
Co bylo potom
Veřejné dražby v roce 2003
Prolift v Novém Městě pod Smrkem
Quo vadis, textrinum?
Měla Textilana šanci?
Epilog
Literatura a prameny
Z pramenů k dějnám Textilany
Jmenný rejstřík

Technická univerzita v Liberci, Liberec 2008, rozměr 300 x 210mm, 261s., bar., česky,
ISBN 978-80-7372399-6