The Mining Towns of the Bohemians Ore Mountains

The Mining Towns of the Bohemians Ore Mountains
ISBN: ISBN 978-80-246-4144-7
Availability: in stock
including VAT
your price550,00 Kč
ps
Michaela Hrubá, Jan Royt, Táňa Šimková
The Mining Towns of the Bohemians Ore Mountains

Kniha nabízí shrnutí sociálních, hospodářských a kulturních aspektů těžby kovů v českém Krušnohoří. Jednotlivé kapitoly se věnují vzniku a vývoji horních měst od 14. do 16. století. Plastický obraz historie Krušnohoří doplňují kapitoly např. k dějinám místních cechů či medailérství. Speciální pozornost je věnována sakrálním památkám v kontextu reformace a následné rekatolizace. Osudy vybraných památek a uměleckých děl, výstižně dokládajících bohatou a pestrou historii kdysi významného regionu Čech, jsou sledovány až do druhé poloviny 20. století, kdy řada z nich podlehla zániku v důsledku těžby hnědého uhlí a na ni navázaných provozů.

Obsah:

Authors of figures
List of figures

Introduction
Ore Mining in the Ore Mountains and the establishment of mining towns
The mining profession and mining law
Medical care, hospitals, and social solidarity
Mining guilds and their representation
Coin minting and metal making
The patron saints and piety of miners
The mining towns agter Luther's theses, and confessionalisation in the Ore Mountains
Between the Gothic and the Renaisssance in architecture
The urbanism and architecture of mining towns in the Ore Mountains
Faith and piety in mining towns in the context of religious monuments
Remembering Přísečnice
The mining towns of Slavkov Forest

Review of sources, literature and internet sources

Karolinum, Praha 2023, rozměry 20 x 26 cm, počet stran 199, anglicky, ISBN 978-80-246-4144-7