Toalety, nočníky a jiné souvislosti

Toalety, nočníky a jiné souvislosti
ISBN: ISBN 978-80-907634-2-5
Availability: in stock
including VAT
your price950,00 Kč
ps
Renáta a Jan Sedláčkovi

Toalety, nočníky a jiné souvislosti

Manželé Renáta a Jan Sedláčkovi se věnují sběratelství nočníků, toalet, předmětů souvisejících s tělesnou hygienou a vyhledávání nových informací v tomto oboru od roku 2000, kdy zakoupili zchátralou středověkou tvrz. Během vlastního stavebně-historického průzkumu v ní objevili jedny z prvních toalet na našem území, v odborných kruzích vysoce ceněných. Tento nález byl impulzem k jejich pátrání po tom, kam lidé v různých historických obdobích chodili na toaletu, jaké k tomu používali nádoby, jaká místa si stavěli pro tyto účely a jaké budovali systémy pro likvidaci tělesného odpadu. Kromě toho se autoři ve svých teoretických pracích zabývají též lidskou hygienou nejen z aktuálního environmentálního hlediska, ale i s výhledem do blízké budoucnosti.

Po téměř dvaceti letech intenzivní badatelské činnosti, budování sbírky (která dnes čítá přes 2200 exponátů) a s bohatými zkušenostmi s provozováním Muzea historických nočníků a toalet se autoři rozhodli napsat a vydat tuto knihu. Pro přehlednost ji uspořádali do čtyř na sebe navazujících částí:

    část Historie a vývoj toalet
    část Výběr exponátů ze sbírkymuzea - nočníky, podložní mísy, urinály a toalety
    část Primární lidský biologický odpad v historii, náboženství, právu a vliv znečištění vody na lidskou       populaci, současná rizika a hrozby
    část Kuriozity, soutěže, charita

Obsah:

1. část - historie a vývoj toalet
Úvodem - kdy a kde se zrodil nápad napsat knihu
Historie toalet:
 • Mezopotámie od 4000 př.n.l
 • Egypt od 3150 př.n.l.
 • Skara Brae, Skotsko 3100-2450 př.n.l.
 • Indie od 2800 př.n.l.
 • Minojská kultura 2700-1100 př.n.l
 • Řecko od 2000 př.n.l.
 • Římská říše 753-476 př.n.l.
 • Čínská říše od 206 př.n.l.
 • Středověk
 • Renesance
 • Baroko a rokoko
 • Klasicismus s průmyslová revoluce. Rozvoj a rozšíření technologií 20. století
 • Současný pohled do budoucnosti, 21. století

2. část - Výběr exponátů ze sbírky muzea - nočníky, podložní mísy, urinály a toalety

3. část - primární lidský biologický odpad v historii, náboženství, právu a vliv znečištění vody na lidskou populaci
Úvodem
Vymezení pojmu primárního biologického odpadního produktu
Způsob nakládání s exkrementy v rozvinutých státech a civilizovaných zemích
Statistické údaje, příčiny epidemií a jejich výskyt
Víra, náboženství a hygiena
Vyměšování v umění
Nakládání s odpady v právu a legislativě
Skutečná hrozba budoucnosti
Zamyšlení a doporučení
Závěr

4. část - kuriozity, soutěže, charita

Muzeum historických nočníků a toalet, Praha 2023, rozměr 240 x 260 mm, 208 s., bar., česky, ISBN 978-80-907634-2-5