Tvarujete si sami?

Tvarujete si sami?
ISBN: 978-80-7422-073-9
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Milena Bartlová, Hynek Látal

Tvarujete si sami?

Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26. září 2008


Obsah:

Milena Bartlová, Hynek Látal: Tvarujeme si sami. Třetí sjezd historiků umění z Česka a Slovenska 24.-25. září 2009

I. Design

Helena Koenigsmarková: Úvod
Radim Vondráček: Design v uměnovědné reflexi 60. let
Lada Hubatová-Vacková, Iva Knobloch: "Tvarujete si sami, nebo chcete raději hotové?" Alternativy designu 60.-70. let
Jan Michl: Některé realistické teorie designu z angloamerického světa posledních padesáti let

II. Copy and Paste? Série, kopie, repreodukce, citát

Dušn Buran: Uvod I
Maria Rakušanová: Úvod II
Milena Bartlová: Presence nebo Absence? Kopírování otiskem
Markéta Hánová: Pincip mitate - obrazové parafráze v japonské grafice
Helena Musilová: Dojmy z věcí samotných
Karel Císař: Apropriace jako teoretický předmět

III. Stavebně-historický průzkum a dějiny umění

Petr Macek: Úvod
Jan Baránek: Stavebně historický průzkum jako základní heuristická metoda dějin umění
Michal Patrný: Poznání, proměna, budoucnost
Richard Biegel: Dějiny umění a stavebně-historický průzkum
Magdaléna Kvasnicová: Medzi umením a technikou. Stavebno-historický výskum v systéme univerzitního vzdelávania
Bibiana Pomfyová, Martin Bóna, Marián Samuel: Terénny výskum predrománskej a románskej architektúry na Slovensku - nové obzory a výzvy pre umeleckohistorickú interpretáciu

IV. Architktura jako umění

Jindřich Vybíral: Úvod
Mojmír Horyna: Prolegomena ontologie architektury
Ondřej Jakubec: Norma, forma a dialekty architektonického jazyka v sakrálním stavitelství na Moravě kolem roku 1600
Jiří Kroupa:  Vizuální technologie a architektoniocká praxe v raném novověku
Radek Horáček: Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott a krásná klasická architektura, aneb historik umění a jeho vkus
Vendula Hnídková: "Nová architektura" na hranicích umění

V. Písemné prameny a dějiny umění

Jiří Roháček: Úvod I
Lubomír Slavíček: Potřebují "obrazopravci" písemné prameny? Úvod II
Kateřina Kubínová: Emazuský cyklus - svár obrazu a písma
Vít Vlnas: Nenápadný půvab osobní korespondence (Nad listy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi)
Jan Mohr: Archivní prameny k tvorbě umělců z českoněmeckého okruhu
Marie Klimešová: Sekalovy deníky jako interpretační klíč sochařského díla: Dílčí zpráva

VI. Mladí a neklidní

Hynek Látal: Úvod
Martina Šárovcová: Jan Květ a Martinická bible
Ladislav Zikmund-Lender: Vlastní pokoj, kam se nesmí. Gay a lesbická studia v českých dějinách umění
Milan Pech: Kýč pryč! Problematika kýče v Protektorátu Čechy a Morava
Eva Janáčová: Země zaslíbená. Izraelští výtvarníci s českými kořeny

Přednáška hosta

Michaela Marek: Management dějin a přítomnosti v médiu architektury. Historizující novostavby v současném Německu

NLN - Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011, 140 x 200 mm, 370 str., ISBN 978-80-7422-073-9