Tvůrce jako předmět dějin umění

Tvůrce jako předmět dějin umění
ISBN: 978-80-88283-35-5
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Radim Vondráček, Petr Jindra (edd.)

Tvůrce jako předmět dějin umění

Pozice autora po jeho "smrti"

Publikace je v pořadí 6. svazkem příspěvků z pravidelných sjezdů historiků a historiček umění, pořádaných pod záštitou Uměleckohistorické společnosti. Téma VI. Sjezdu, který se konal 20. – 21. Září 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze je zde reflektováno v širokém spektru přístupů v pěti tematických celcích: I. Apologie autora; II. Má každé umělecké dílo svého autora?; III. Umělec, umělecké dílo a „spoluautorství“ scény; IV. Osobní narativy a sebestylizace umělců a umělkyň; V. Falzum, fikce, mystifikace, aneb Žert, satira, ironie a hlubší význam. Každému tematickému bloku předchází úvodní studie z pera odborných garantů sekce.

Obsah

Úvod: Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho "smrti". Petr Jindra, Radim Vondráček

Apologie autora
Úvod: Apologie autora. Petr Jindra, Radim Vondráček
Smrt autora a zrod čtenáře? Od konceptualismu k postmoderně. Karel Císař
Eunuch přestrojený za ženu, aneb apologie autorky. Marta Pachmanová
Guillame de Machaut na knížecím dvoře: funkce autora. Jana Fantysová Matějková
Funkce autora ve středověku. Příklad ikonografie rukopisů Guillama de Machaut. Lenka Panušková
Od autorského subjektu ke gestu psaní a materiálitě tvorby: koncepce tvorby jako habituální techniky prezentovaná na příkladu Václava Navrátila. Kamil Nábělek
Role autora a proces individuace,. Josef Štogr

Má každé umělecké dílo svého autora?
Úvod: Má každé umělecké dílo svého autora? Marcel Fišer
Sv. Václav (1373) revisited. Michaela Ottová
Výtvarné postupy v malířských dílnách raného novověku. Anachronismus metodologického konceptu "autorství obrazu"? Magdaléna Nespěšná Hamsíková
Proti individualismu! Avantgarda jako kolektivní práce. Tomáš Winter
Kolektivně tvořit, kolektivně zkoumat. Milena Bartlová
Počátky českého kurátorství: předběžné ohledání. Terezie Nekvindová
Autor/ka a kód. Milan Kreuzziger

Umělec, umělecké dílo a "spoluautorství" scény
Úvod: Umělec, umělecké dílo a "spoluautorství" scény. Roman Prahl
Agentské sítě. Agenti, obchodníci a zprostředkovatelé jako spoluautoři.  Jana Zapletalová
Metternich - Nobile - Metternich? Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou. Taťána Petrasová
Mistrovské dílo a "velkolepá mašina". Roman Prahl
Objednavatel spoluautorem - na příkladu korespondence Huga II. Karla Eduarda ze Salm-Refferscheidtu a Ludwiga Ferdinanda Schnora von Carolsfeld. Petr Tomášek
K roli výstav, jejich pořadatelů a publika pro strategii vystavujících v Praze kolem roku 1900. Tomáš Sekyrka

Osobní narativy a sebestylizace umělců a umělkyň
Úvod: Osobní narativy a sebestylizace umělců a umělkyň. Jana Lomová
Portrét umělce jako kuřáka. Petra Kolářová.
Černobílí muži s paletou? Od portrétu Autora v nejlepších letech k posmrtné fotografii. Hana Budderus
Anton Jakusch a konštrukcia identity "slovenskej" moderny. Lucia Kvočáková.
Status "neoficiálního umělce". Zařazení umělce do neoficiální kulturní scény jako zavádějící hodnotové kriterium. Zdislava Melicharová Ryantová
Autor ve Veletržním paláci. Jitka Šosová

Falzum, fikce, mystifikace, aneb žert, ironie a hlubší význam
Úvod: Falzum, fikce, mystifikace, aneb žert, ironie a hlubší význam. Vít Vlnas
Richard Moest, autor-falzifikátor Kleterneuburské madony na lvu? Ivo Hlobil
Mystifikace v portrétních galeriích předků -  ve jménu vyšší ideje anebo v duchu čistého pragmatismu? Blanka Kubíková
Česká Mona Lisa. Klišovitá přezdívka jako východisko interpretce Mánesovy Josefiny. Tomáš Kolich.
Mýtus chudého sběratele a Max Švabinský "čestným horníkem". Umění jako nástroj sociální nivelizace v socialistickém Československu. Marcela Rusinko

Artefactum, Praha 2020, rozměr 170 x 240 mm, 322 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88283-35-5