Týnský kostel a architektura poděbradské doby

Týnský kostel a architektura poděbradské doby
ISBN: ISBN 978-80-244-6150-2
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps
Jana Pařízková Čevonová

Týnský kostel a architektura poděbradské doby

Kostel Panny Marie před Týnem, od 14. století hlavní farní chrám Starého Města, po husitských válkách hlavní kostel utrakvistické církve v Čechách a na Moravě a nepřehlédnutelná dominanta historického jádra Prahy, představuje po Svatovítské katedrále druhou nejvýznamnější pražskou středověkou sakrální stavbu. V syntézách dějin české gotické architektury bývá řazen na přední místo ve vývoji architektury lucemburské doby a zároveň je dokončení kostela po husitské revoluci převážně prezentováno jako nejdůležitější stavba doby Jiřího z Poděbrad. Při bližším pohledu se však představy mnohých autorů ohledně určení předhusitských a pohusitských partií kostela zásadně různí, z čehož plynou závažné otázky pro pochopení architektury poděbradské doby.
K podrobnějšímu zpracování architektury poděbradské doby se alespoň částečně snaží přispět právě předkládaná kniha o pozdně gotické dostavbě staroměstského kostela Panny Marie před Týnem, která shrnuje dlouholetý výzkum stavby.

 Obsah

Úvod
Dosavadní výzkum architektury poděbradské doby v Čechách
Poznámky k počátkům a předhusitskému obdbí Týnského kostela

Poděbradská stavební etapa Týnského kostela
 • Dosavadní názory na stavbu Týnského kostela v poděbradské době
 • Dostavba hlavní lodi a presbytáře, předsíně severního portálu, severní věže
 • Peněžní dary kostelu z let 1450-1517
 • Znak Jana Rokycany na západním průčelí hlavní lodi
 • Ke spolehlivosti zpráv z roku 1437 a 1457 o stavbě Týnského kostela
 • Západní štít hlavní lodi a osazení sochy Jiřího z Poděbrad

Slohové souvislosti poděbradské architektury Týnského kostela
 • Kružby oken hlavní lodi a presbytáře Týnského kostela
 • Severná malostranská věž Karlova mostu s bránou
 • Kaple zámku ve Smečně
 • Kostel sv. Petra v Lounech
 • Prašná brána a otázka účasti Matěje Rejska na dostavbě Týnského kostela
 • K architektuře poděbradské doby východních Čech
Shrnutí
Summary
Obrazové přílohy
Dodatky

Univerzita Palckého, Olomouc 2021, rozměr 235 x 255 mm, převážně čb., 304 s., česky, ISBN 978-80-244-6150-2