Ultraphon: triumf českého gramofonového průmyslu

Ultraphon: triumf českého gramofonového průmyslu
ISBN: 978-80-7037-347-7
Availability: in stock
including VAT
your price600,00 Kč
ps
Jan Hosťák, Jan Müller (edd.)

Ultraphon: Triumph of the Czech Record Industry

Publikace Ultraphon: triumf českého gramofonového průmyslu se zabývá historií české gramofonové společnosti Ultraphon, která byla ve 30. a 40. letech 20. století nejúspěšnější tuzemskou firmou podnikající ve zvukovém průmyslu. Od nesnadných počátků zaviněných především hospodářskou krizí v první polovině 30. let se jí podařilo vypracovat až na první místo a stala se vedoucí značkou československého gramofonového průmyslu. Realizovala významné zakázky pro československý rozhlas a nahrávala řadu projevů našich politiků i kulturních osobností, postupně se jí také podařilo získat pro spolupráci většinu předních československých umělců a hudebních souborů. Základem této knihy jsou doposud v úplnosti nepublikované strojopisné Vzpomínky na Ultraphon, které sepsal v letech 1967 – 1970 Jan Valentini, bývalý zakladatel a spolumajitel Ultraphonu. Kniha je rozčleněna do tří částí; první část se váže ke vzniku společnosti Ultraphon a rozvoji jejího podnikání, do druhé části jsme zařadili profily nejvýznačnějších umělců, kteří s Ultraphonem spolupracovali. Třetí, katalogová část je vyhrazena gramofonovým přístrojům a vývoji etiket gramofonových desek, reklamním obalům a variím.

Obsah:
Úvod
Časová osa
Jan Valentini: Vzpomínky na Ultraphon
Repertoár na deskách Ultraphon 1929-1945
Katalog - Gramofonové přístroje a varia
Katalog - Gramofonové etikety a obaly
Prameny a literatura

Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 215x265 mm, 375 stran bar., bilingvní česky a anglicky  ISBN 978-80-7037-347-7