Umění 2014/4

Umění 2014/4
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah:

Články
Mateusz Grzęda
From ymago to imago contrefacta: Depiction of Reality in Central Europe in the Late Middle Ages
Od ymago k imago contrefacta. Zobrazení skutečnosti ve střední Evropě v pozdním středověku


Petr Voit: Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky. The Visual Art in Skarina’s Russian Bible in the Context of Czech Book Illustration

Jan Zachariáš: Vincent van Gogh´s A Pair of Shoes: An Attempt at an Interpretation. Pár bot Vincenta van Gogha: pokus o interpretaci

Archiv
Karel Srp
Jan Mukařovský a Josef Král: posudky na Karla Teigeho
Jan Mukařovský and Josef Král: Two Evaluations of the Work of Karel Teige

Recenze
Ondřej Váša
Pavel Kalina, Umění a mystika. Od Hildegardy z Bingen k abstraktnímu expresionismu

Jan Chlíbec
Piotr Oszczanowski, Pomnik chrześcijańskiego rycerza. Nagrobek Melchiora von Redern we Frýdlancie
s. 379-381Alena Volrábová

Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí I. Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557
s. 381-383

Richard Kurdiovsky
Jindřich Vybíral, Friedrich Ohmann. Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der modernen Architektur in Böhmen

Zuzana Štefková
Martina Pachmanová, Zrození umělkyně z pěny limonády. Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění.

Anotace
s. 390-393Z přírůstků uměleckohistorické literatury
s. 394-398Česká resumé / English Summaries
s. 399-402