Umění 2015/4

Umění 2015/4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena99,00 Kč
ks

Obsah


Tereza Johanidesová: „Úzkost z vlivu“ v dějinách umění. ‘Anxiety of Influence’ in Art History

Jana Peroutková:Transforming Babylon into Jerusalem: Chronology and dating of the architectural sculpture of the Church of Our Lady before Týn in the days of the Luxembourgs. Proměnit Babylon vJeruzalém. Chronologie a datace architektonické skulptury chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburském období

Jana Zapletalová:Malíř Giovanni Carlone na Moravě. Stará Voda. Painter Giovanni Carlone in Moravia: Stará Voda


Zprávy

Jakub Hauser

Výtvarníci ruské a ukrajinské meziválečné emigrace a slovanská galerie Jiřího Karáska ze Lvovic

Russian and Ukrainian Émigré Artists in the Interwar Period and Jiří Karásek of Lvovice’s Slavic Gallery


Jan Zachariáš

Felix Thürlemann, Mehr als ein Bild. Für eine Kunstgeschichte des hyperimage


Jan Chlíbec

Petr Jindra – Michaela Ottová (edd.), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách


Radka Nokkala Miltová

Ivan Prokop Muchka – Ivo Purš – Sylva Dobalová – Jaroslava Hausenblasová, Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek vevropském kontextu.


Aleš Veselý

Tomáš Valeš, Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka


Steffen Eigl

Aleš Filip – Roman Musil (edd.), Mnichov. Zářící metropole umění 1870–1918 / München. Leuchtende Kunstmetropole 1870–1918


Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury