Umění 2016/1

Umění 2016/1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena99,00 Kč
ks
Obsah:

Články
Ladislav Kesner: Against the Affectless Iconology of Modern Art. Proti bezemoční ikonologii moderního umění
Eva Forgacs: Art History's One Blind Spot in East-Central Europe: Terminology. Slepá skvrna dějin umění ve středovýchodní Evropě. Terminologie
Dragoş Gh. Năstăsoiu: Patterns of Devotion and Traces of Art. The Pilgrimage of Queen Elizabeth Piast to Marburg, Cologne, and Aachen in 1357. Vzorce zbožnosti a stopy umění. Pouť královny Alžběty Piastovny do Marburku, Kolína nad Rýnem a Cách v roce 1357

Zprávy
Artur Kolbiarz: The Early Baroque Sculpture in Lower Silesia and Johann Georg Bendl. Raně barokní sochařství v Dolním Slezsku a Jan Jiří Bendl

Archiv
Alena Kavčáková: Z pařížských dopisů Jana Zrzavého malíři F. V. Mokrému. Selected Letters from Jan Zrzavý to Artist F. V. Mokrý

Recenze
Kateřina Horníčková: Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (edd.), Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300
Jakub Hauser: Julie Jančárková, Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě
Petr Bišof: Agnes Tieze (ed.), Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna
Iva Knobloch: Marta Sylvestrová – Jindřich Toman (edd.), Zdeněk Rossmann. Horizonty modernismu
Rostislav Švácha: Vladimir Papernyj. Kultura 2. Architektura stalinské epochy

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries

Zásady úpravy textů v časopise Umění / Art