Umění 2016/3-4

Umění 2016/3-4
Availability: in stock
including VAT
your price198,00 Kč
ps
Obsah:

Články


Michele Bacci
The Pisan Relic in Saint Peter of Vyšehrad and the Medieval Disputes about the Earliest Consecrated Altar
Relikvie z Pisy v kostele sv. Petra na Vyšehradě a středověké spory o nejstarší vysvěcený oltář

Karel Thein
Musical Space in Ambrogio Lorenzetti’s Massa Marittima Maestà
Hudební prostor Trůnící madony Ambrogia Lorenzettiho v Masse Marittimě

Tomáš Winter
A Fascination with Folk Art. Modernism and Avant-Garde in Munich, Prague and Moscow around 1913
Fascinace lidovým uměním. Modernismus a avantgarda v Mnichově, Praze a Moskvě kolem roku 1913

Zprávy

Achim Timmermann
A Beautiful Madonna in Michigan
Krásná madona v Michiganu

Ivo Hlobil
Commentary on the Discovery of the Beautiful Style Michigan Madonna
Komentář k objevu krásnoslohové Michiganské madony

Jana Zapletalová
Poslední vůle císařského architekta Filiberta Lucheseho
The Last Will and Testament of Imperial Architect Filiberto Luchese

Jindřich Kolda
Umělec versus objednavatel. Polská aféra barokního rytce Michaela Heinricha Rentze (1746–1747)
Artist versus Client: Count Sporck’s Former Engraver Michael Heinrich Rentz (1746–1747) and the Polish Affair

Mahulena Nešlehová
Neznámé kresby Bohumila Kubišty
Unknown Drawings by Bohumil Kubišta

Meghan Forbes
‘To reach over the border’: An International Conversation Between the Bauhaus and Devětsil
„Přes hranice“. Konverzace mezi Bauhausem a Devětsilem

Rozhovor
Adéla Janíčková
Thomas Crow in Conversation with Adéla Janíčková

Recenze


Jiří Černý
Petr Voit, Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze

Martina Šárovcová
Maria Theisen, Die Vita des heiligen Wenzel. Vollständige Faksimile-Ausgabe der Handschrift Cod. Ser. n. 2633 aus der Österreichischen Nationalbibliothek. Kommentar

Marcela Chmelařová
Adam Budak – Michaela Pejčochová (edd.), Velkorysost. Umění obdarovat. Bílý králík. Kniha k výstavě

Martin Charvát
Reinhold J. Fäith – David Voda (edd.), Aenigma. Sto let antroposofického umění

Przemysław Strożek
Lidia Głuchowska, Stanisław Kubicki – In transitu. Ein Poet übersetzt sich selbst / Poeta tłumaczy sam siebie. – Lidia Głuchowska (ed.), Bunt – Ekspresjonizm – Transgraniczna awangarda / Bunt – Expressionismus – Grenzübergreifende Avantgarde

Erwin Kessler
Petr Ingerle – Lucie Česálková, Brno Devětsil and Multimedia Overlaps of the Artistic Avant-Garde

Eva Janáčová
Emanuela Calò (ed.), Otte Wallish: The Face of Land and Nation

Radmila Veselá
Martin Strakoš, Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu

Ondřej Navrátil
Maja Fowkes, The Green Bloc: Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries