Umění 2016/5

Umění 2016/5
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah:

Články
Jan Dienstbier: The Image of the Fool in Late Medieval Bohemia / Obraz šaška ve středověkých Čechách
Michal Šroněk: Pražský malířský cech a jeho reprezentace v pozdním středověku a raném novověku /
The Prague Painters’ Guild’s Representation of Itself through Images in the Late Medieval and Early Modern Age
Veronika Rollová: „Stvoření nového člověka“. Dům československých dětí na Pražském hradě v šedesátých letech 20. století / ‘Creating the New Communist Person’: The House of Czechoslovak Children at Prague Castle in the 1960s

Zprávy
Ivo Hlobil: Der rote Mantel der Sternberger Madonna — ein Unikum des böhmischen Schönen Stils? / Červený plášť Šternberské madony – unikum českého krásného slohu?
Martina Knapová: Sběratelství a ambiciózní výstavní projekty: Spolek výtvarných umělců Mánes jako mediátor Bourdellova vlivu v Čechách / Art Collecting and Exhibition Projects: The Role of Mánes Union of Fine Artists in Introducing the Influence of Antoine Bourdelle into Czech Art
Alice Fornasiero: The Study Stay of Christian Schröder in Italy / Studijní pobyt Christiana Schrödera v Itálii

Recenze
Vít Vlnas: Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století
Katarína Beňová: Aleš Filip — Roman Musil (eds), Gottfried Lindauer 1839–1926. Pilsen Painter of the New Zealand Maori
Jakub Hauser: Andrej Vladimirovic Tolstoj — Irina Vasiljevna Šceblygina — Elena Michajlovna Bukrejeva, Sochranit’ dlja Rossii. K 80-letiju Russkogo kul’turno-istoriceskogo muzeja v Prage
Tomáš Pospiszyl: Romana Karla Schuler, Seeing Motion. A History of Visual Perception in Art and Science
Karel Císař: Mária Orišková (ed.), Curating “Eastern Europe” and Beyond. Art Histories through the Exhibition

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries