Umění 2017/1

Umění 2017/1
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah:

Články
Jan Dienstbier: Vain and Transitory Love: Mural Paintings in the Žirovnice Chamber and Mural Decoration in Late Gothic Secular Interiors / Marná a pomíjivá láska. Nástěnné malby žirovnické světnice a výmalba pozdně gotických profánních prostor
Pavel Kalina: The New Solomon: Architecture as the Embodiment of State Ideology and Political Practice in Early Modern Prague / Nový Šalamoun. Architektura jako materializace státní ideologie a politické praxe v raně moderní Praze
Vendula Hnídková: Hlávkův most: betonový produkt generační obměny / The Hlávka Bridge: a Product in Concrete Marking a Change of Generations

Archiv
Tomáš Kolich: Juan Antonio Ramírez a ikonografie místa / Juan Antonio Ramírez and the Iconography of Place
Juan Antonio Ramírez: Prostor a fantazie. Fantastická literatura versus fantastická architektura

Rozhovor
Eva Janáčová: Sara Lipton in Conversation with Eva Janáčová

Recenze
Petr Chotěbor: Richard Němec, Architektura — vláda — země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české
Martin Pavlíček: Petr Macek — Richard Biegel — Jakub Bachtík (edd.), Barokní architektura v Čechách
Jindřich Vybíral: Harald R. Stühlinger, Der Wettbewerb zur Wiener Ringstraße. Entstehung, Projekte, Auswirkungen / Harald R. Stühlinger (ed.), Vom Werden der Wiener Ringstrasse
Nicholas Sawicky: Tomáš Winter — Lenka Bydžovská — Pavla Machalíková — Taťána Petrasová (edd.), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění
Martin Charvát: Agnes Husslein-Arco — Alexander Klee (eds), Cubism — Constructivism — Form Art. Klimt, Kupka, Picasso and Others
Petr Wittlich: Lenka Bydžovská a Karel Srp (edd.), Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933–1939

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art