Umění 2017/2

Umění 2017/2
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah:

Články
Piotr Pajor: The Poverty and the Power: Duke Boleslaus the Chaste’s Patronage of the Franciscans in 13th-century Lesser Poland / Chudoba a síla. Donace knížete Boleslava Stydlivého a františkáni v Malopolsku ve 13. století
Helena Čapková: Marginální fenomén, nebo oběť orientalistického klišé? K vzájemným stykům japonských a evropských meziválečných avantgard / Relations between the Japanese and the European Avant-garde in the Interwar Era: A Subject of Marginal Interest or a Victim of Orientalist Cliché?
Daria Kostina: Reflections and Interpretations of Photography and Poster Design in Grigory Musatov’s Paintings in the late 1920s and early 1930s / Reflexe a interpretace fotografie a plakátu v obrazech Grigorije Musatova z konce dvacátých a počátku třicátých let

Zprávy
Pavel Brodský – Martina Šumová: K podílu iluminátorů v Bibli Petra Zmrzlíka ze Svojšína / The Participation  of Illuminators of the Bible  of Petr Zmrzlík of Svojšín
Michał Dębowski: The Unknown Painting by Petr Jan Brandl in the Parish Church of Saint John the Baptist in Żabów near Pyrzyce / Neznámý obraz Petra Brandla ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Żabówě u Pyrzyce

Recenze
Jindřich Vybíral: Thomas DaCosta Kaufmann – Catharine Dossin – Béatrice Joyeux-Prunel (edd.), Circulations in the Global History of Art
Petr Jindra: Aleš Mudra – Michaela Ottová (edd.), Trans montes Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách / Jan Klípa – Michaela Ottová (edd.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
Jan Salava: Ondřej Haničák, Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století
Zora Wörgötter: Michaela Šeferisová Loudová (ed.), Josef Stern 1716–1775
Petr Wittlich: Lada Hubatová-Vacková – Tomáš Zapletal (edd.), Gottfried Semper. Věda, průmysl a umění
Andreas Nierhaus: Věra Laštovičková, Cizí dům? Architektura českých Němců 1848–1891 / Ein fremdes Haus? Die Architektur der Deutschböhmen 1848–1891

Anotace
Z přírůstků uměleckohistorické literatury
Česká resumé / English Summaries