Umění 2017/4

Umění 2017/4
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Umění 2017/4

Obsah:


ČLÁNKY
Jakub Adamski
Böhmische Einflüsse in der schlesischen Kirchenbaukunst des mittleren 14. Jahrhunderts. Der Fall Schweidnitz und Striegau
O českých vlivech na slezskou chrámovou architekturu poloviny 14. století. Případy farních kostelů ve Svídnici a Střihomi

Jana Zapletalová
(Art) Agents: Giovanni Petignier and the Network of Agents of the Olomouc Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno
(Umělečtí) agenti. Agentská síť olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a Giovanni Petignier

Petra Kolářová
Od Rodina k performanci. Tělo jako umělecké dílo u mima Étienna Decrouxe
From Rodin to Performance: Étienne Decroux and the Body as a Work of Art

ZPRÁVY
Petr Uličný
The Making of the Habsburg residence in Prague Castle. History of the Journey of the Imperial Palace from the Centre to the Periphery
Vznik habsburské rezidence na Pražském hradě. Historie cesty císařského paláce z centra na periferii

ARCHIV
Markéta Svobodová
Peter Bücking — Werner David Feist — Friedl Dickerová v meziválečném Československu. Texty tří absolventů Bauhausu
Peter Bücking — Werner David Feist — Friedl Dicker in Czechoslovakia between the Wars. Articles by Three Bauhaus Graduates


RECENZE
Ivo Hlobil
Jiří Fajt a Markus Hörsch (edd.), Kaiser Karl IV. 1316–2016

Przemysław Strożek
Rostislav Švácha (ed.), StArt: Sport as a Symbol in the Fine Arts

Ondřej Váša
Tomáš Jirsa, Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální fi gury v moderní literatuře

Hubert Guzik
Milena Bartlová a Jindřích Vybíral (edd.), Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu

Antonín Dufek
Ann Thomas — Vladimír Birgus — Ian Jeffrey (edd.), The Intimate World of Josef Sudek

Anotace
Z přírůstků uměleckohistorické literatury
Česká resumé / English Summaries

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v.v.i., Praha 2017, rozměr 210 x 297 mm